Obavijesti

Javni razgovor 22. srpnja 2022.

Igor Medved, mag. ing. petrol.

 
održat će
 
u petak, 22. srpnja 2022. u 9 sati u vijećnici RGN fakulteta
 
JAVNI RAZGOVOR 
 
o temi doktorskog rada pod naslovom: 
 
„Influence of mandarin peel on wellbore stability and water-based mud properties“
 
Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
 
 

1.) dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2.) dr. sc. Borivoje Pašić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3.) dr. sc. Vesna Tomašić, red. prof. FKIT-a Sveučilišta u Zagrebu

 
 
 

Javni seminar 21. srpnja 2022.

Ivana Boljat, dipl. ing. geol.

održat će

u četvrtak, 21. srpnja 2022. u 11 sati, u vijećnici RGN fakulteta u Zagrebu

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

„Hidrogeološki odnosi u sjevernom dijelu hrvatskog krša s recentnom bazom okršavanja“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

1.) dr. sc. Željko Duić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

2.) dr. sc. Jelena Parlov, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

3.) dr. sc. Josip Terzić, znan. savj. u trajnom zvanju Hrvatskog geološkog instituta.

Javni seminar 21. srpnja 2022.

Ivan Kosović, dipl. ing. geol.

održat će

u četvrtak, 21. srpnja 2022. u 10 sati, u vijećnici RGN fakulteta u Zagrebu

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

„Primjena multidisciplinarnih istraživanja na području Daruvarskog hidrotermalnog sustava“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

1.) dr. sc. Bojan Matoš, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

2.) dr. sc. Marco Pola, znan. savj. u trajnom zvanju Hrvatskog geološkog instituta,

3.) dr. sc. Željko Duić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 12. srpnja 2022.

Ivor Perković, mag. geol.

održat će

u utorak, 12. srpnja 2022. u 10 sati, u vijećnici RGN fakulteta u Zagrebu

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

„Postanak i podrijetlo kopnenih naslaga taloženih u slijedu zapadnoistarske antiklinale“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

1.) dr. sc. Goran Durn, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

2.) dr. sc. Stanko Ružičić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

3.) dr. sc. Ivan Sondi, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 14. srpnja 2022. (Igor Karlović)

Igor Karlović, mag. ing. geol.

branit će

u četvrtak, 14. srpnja 2022. godine u 8:30 sati, u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu

doktorski rad pod naslovom: 

„Origin, fate and transport modelling of nitrate in the Varaždin aquifer“

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1.) dr. sc. Željko Duić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

2.) dr. sc. Jelena Parlov, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

3.) dr. sc. Tamara Marković, znanstv. savj.  Hrvatskog geološkog instituta,

 

Javni seminar 27. lipnja 2022.

Igor Medved, mag. ing. petrol.

održat će
 
u ponedjeljak, 27. lipnja 2022. u 9:30 sati, u vijećnici RGN fakulteta u Zagrebu
 
JAVNI SEMINAR
 
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:
 
„Utjecaj kore mandarine na svojstva isplake na bazi vode“
 
Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:
 
1.) dr. sc. Borivoje Pašić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2.) dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3.) dr. sc. Karolina Novak Mavar, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 27. svibnja 2022. (Dijana Bigunac)

Dijana Bigunac, dipl. ing. geol.

branit će

u petak, 27. svibnja 2022. godine u 9 sati, u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu

doktorski rad pod naslovom: 

„Taložni okoliši i dubinski odnosi donjomiocenskih naslaga u Slavonsko-srijemskoj, Dravskoj i Savskoj depresiji“

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

1.) prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, znanstv. savj. u tr. zv. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

2.) prof. dr. sc. Davor Pavelić, znanstv. savj. u tr. zv. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

3.) prof. dr. sc. Tomislav Malvić, znanstv. savj. u tr. zv. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

4.) dr. sc. Valentina Hajek Tadesse, viši znanstv. sur. Hrvatskog geološkog instituta,

5.) dr. sc. Josip Ivšinović, znanstv. sur. INA – Industrija nafte, d.d.

Obrana doktorskog rada 23. svibnja 2022. (Domagoj Vukadin)

Domagoj Vukadin, mag. ing. geol.

branit će

u ponedjeljak, 23. svibnja 2022. godine u 11 sati, u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu

doktorski rad pod naslovom: 

„Razvoj postupka seizmičke interpretacije ležišta ugljikovodika Bjelovarske depresije na temelju inverzije seizmičkih brzina“

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1.) dr. sc. Bruno Saftić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

2.) dr. sc. Alan Vranjković, viši znan. sur. INA d.d.,

3.) dr. sc. Renato Buljan, znan. savj. Hrvatskog geološkog instituta.

Javni seminar 29. travnja 2022.

Martina Tuschl, mag. ing. naft. rud.

održat će

u petak, 29. travnja 2022. u 13 sati, u vijećnici RGN fakulteta u Zagrebu

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

„Pregled  aktivnosti vezanih uz istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe u Republici Hrvatskoj"

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

1.) dr. sc. Tomislav Kurevija, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

2.) dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

3.) dr. sc. Luka Perković, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 30. ožujka 2022.

Marko Sinčić, mag. ing. geol.

 
održat će
 
u srijedu, 30. ožujka 2022. u 14 sati, u vijećnici RGN fakulteta u Zagrebu
 
JAVNI SEMINAR
 
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:
 
„Izrada karte inventara klizišta i karata preduvjeta klizanja korištenjem LiDAR podataka i ortofoto snimaka“
 
Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:
 
1.) dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2.) dr. sc. Martin Krkač, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3.) dr. sc. Sanja Bernat Gazibara, poslijedoktorandica RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 

Javni razgovor 23. ožujka 2022.

Tomislav Baketarić, mag. geol.

 
održat će
u srijedu, 23. ožujka 2022. u 10 sati putem aplikacije MS Teams
 
JAVNI RAZGOVOR 
 
o temi doktorskog rada pod naslovom: 
 
„Rekonstrukcija gornjomiocenske i donjopliocenske dijakrone ispune Murske i zapadnog dijela Dravske depresije“
 
Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
 
1.) dr. sc. Marko Cvetković, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2.) dr. sc. Davor Pavelić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3.) dr. sc. Alan Vranjković, viši znan. sur. INA – Industrija nafte d.d.,
4.) dr. sc. Marijan Kovačić, red. prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu,
5.) dr. sc. Jasna Orešković, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do ponedjeljka, 21. ožujka 2022. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 nalazi se na web stranici RGN fakulteta.
 

Obrana doktorskog rada 25. veljače 2022. (Tomislav Brenko)

Tomislav Brenko, mag. geol.

branit će

u petak, 25. veljače 2022. godine u 9 sati, u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu

doktorski rad pod naslovom: 

„Mineralogical and geochemical link between the bog iron ore deposits and preindustrial slags throughout the lowland Drava area“

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1.) dr. sc. Stanko Ružičić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2.) dr. sc. Marta Mileusnić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3.) dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znan. savj. u dr. izboru Instituta za arheologiju.

Ako želite prisustvovati javnoj obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 23. veljače 2022. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf.

Javni razgovor 4. veljače 2022.

Ivona Ivkić Filipović, mag. geol.

održat će
u petak, 4. veljače 2022. u 12 sati u vijećnici RGN fakulteta

JAVNI RAZGOVOR o temi doktorskog rada pod naslovom: „Environmental changes in Dalmatian karst lakes and paleolakes during Holocene based on sedimentology, geochemistry and ostracod proxies in lake sediments“
Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

 1. dr. sc. Stanko Ružičić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Uroš Barudžija, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 3. dr. sc. Nikolina Ilijanić, znan. sur. HGI-CGS,
 4. dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse, znan. sur. HGI-CGS,
 5. dr. sc. Goran Durn, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do srijede, 2. veljače 2022. Naputak RGN fakulteta o provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Javni seminar 27. siječnja 2022.

Matko Patekar, mag. geol.

održat će

u četvrtak, 27. siječnja 2022. u 9 sati

putem aplikacije Microsoft Teams

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

„Multidisciplinary investigations of Dinaric karst aquifer on the island of Vis“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

- dr. sc. Zoran Nakić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Zoran Kovač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Jelena Parlov, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ako želite prisustvovati javnom seminaru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do srijede, 26. siječnja 2022. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Javni razgovor 22. prosinca 2021.

Marko Gaćina, mag. ing. petrol.

održat će

u srijedu, 22. prosinca 2021. u 14 sati
 
putem aplikacije MS Teams
 
JAVNI RAZGOVOR
 
o temi doktorskog rada pod naslovom:
 

„Permeability determination method based on the pores' morphological characteristics“

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

1) dr. sc. Borivoje Pašić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2) dr. sc. Domagoj Vulin, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3) dr. sc. Marko Katić, prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu,
4) dr. sc. Željko Andreić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5) dr.sc. Nenad Ferdelji, izv. prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do utorka, 21. prosinca 2021. Naputak RGN fakulteta o provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Obrana doktorskog rada 9. prosinca 2021. (Lucija Jukić)

Lucija Jukić, mag. ing. petrol.

branit će

u četvrtak, 9. prosinca 2021. godine u 9 sati

doktorski rad pod naslovom: 

„Procjene rizika ulaganja u razradu ležišta ugljikovodika na temelju studije slučaja i statističke vjerojatnosti ležišnih parametara“

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

1) dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2) dr. sc. Vladislav Brkić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3) dr. sc. Jakov Baleta, doc. Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ako želite prisustvovati javnoj obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 8. prosinca 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf.

Obrana doktorskog rada 7. prosinca 2021. (Katarina Žbulj)

Katarina Žbulj, mag. ing. petrol.

branit će

u utorak, 7. prosinca 2021. godine u 10 sati

doktorski rad pod naslovom: 

“Odabrani biljni ekstrakti kao inhibitori korozije čelika u proizvodno-transportnim sustavima ugljikovodika”

 Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:
 
1) dr. sc. Katarina Simon, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2) dr. sc. Vladislav Brkić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3) dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, izv. prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.
 

Ako želite prisustvovati javnoj obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 6. prosinca 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf.

Javni seminar 15. studenog 2021.

Tomislav Baketarić, mag. geol.

održat će

u ponedjeljak, 15. studenog 2021. u 12 sati

putem aplikacije Microsoft Teams

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

„Seizmo-stratigrafska interpretacija gornjomiocenskih i pliocenskih sedimenata Murske i zapadnog dijela Dravske depresije“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

- dr. sc. Davor Pavelić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Marko Cvetković, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Alan Vranjković, viši znanstveni suradnik, INA.

Ako želite prisustvovati javnom seminaru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do petka, 12. studenog 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Javni razgovor 12. studenog 2021.

Ivan Smajla, mag. ing. petrol.

održat će

u petak, 12. studenog 2021. u 14 sati

u prostoriji za sastanke na 1. katu male zgrade (Pierottijeva 4)

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

“Kratkoročno prognoziranje potrošnje prirodnog plina korištenjem pametnih plinskih brojila u distribucijskim sustavima“

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

1) dr. sc. Domagoj Vulin, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2) dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3) dr.sc. Igor Sutlović, prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do četvrtka, 11. studenog 2021. Naputak RGN fakulteta o provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Javni seminar 18. listopada 2021.

Marko Gaćina, mag. ing. naft. rud.

održat će u ponedjeljak, 18. listopada 2021. u 10 sati, putem aplikacije MS Teams

JAVNI SEMINAR
 
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:
 
PERMEABILITY ESTIMATION USING A PERMEABILITY GEOMETRY METHOD
 
Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:
 
- dr. sc. Domagoj Vulin, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Željko Andreić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Borivoje Pašić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
 
Ako želite prisustvovati javnom seminaru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do petka, 15. travnja 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf
 

Javni razgovor 1. listopada 2021.

Laura Bačani, mag. ing. geol.

održat će

u petak, 1. listopada 2021. u 13 sati

putem aplikacije Microsoft Teams

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

“Izrada numeričkog modela tečenja vode kroz nesaturiranu zonu zagrebačkog vodonosnika na području vodocrpilišta Velika Gorica“

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

1. dr. sc. Zoran Kovač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Kristijan Posavec, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Barbara Čenčur Curk, izv. prof. Prirodoslovno – tehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani.

Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 30. rujna 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Obrana doktorskog rada 23. srpnja 2021. (Šime Bilić)

Šime Bilić, mag. geol.

branit će

u petak, 23. srpnja 2021. godine u 10 sati

putem aplikacije Microsoft Teams

doktorski rad pod naslovom: 

„Petrogeneza peridotita i piroksenita na području Banovine, Hrvatska“

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Bruno Tomljenović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Damir Slovenec, znan. savjetnik u tr. zvanju Hrvatskog geološkog instituta
3. dr. sc. Dražen Balen, prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do četvrtka, 22. srpnja 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Obrana doktorskog rada 21. srpnja 2021. (David Rukavina)

David Rukavina, mag. geol.

branit će
 
u srijedu, 21. srpnja 2021. godine u 11 sati 
 
putem aplikacije Microsoft Teams
 
doktorski rad pod naslovom:
 
„Riftne tektonostratigrafske sekvencije donjeg i srednjeg miocena u istočnom dijelu Dravske depresije: primjena za procjenu potencijala geološkog uskladištenja ugljikovog dioksida“
 
Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:
 
1. dr. sc. Marko Cvetković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Marijan Kovačić, prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Iva Kolenković Močilac, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Jasna Orešković, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Bojan Matoš, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do utorka, 20. srpnja 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Obrana doktorskog rada 8. srpnja 2021. (Barbara Štimac Tumara)

Barbara Štimac Tumara, mag. geol.

branit će

u četvrtak, 8. srpnja 2021. godine u 10 sati 

putem aplikacije Microsoft Teams

doktorski rad pod naslovom:

„Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva primjenom Wood-Kirkwoodove teorije”

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Vječislav Bohanek, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Vinko Škrlec, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić, prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do srijede, 7. srpnja 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Javni razgovor 26. svibnja 2021.

Katarina Perić, mag. ing. petrol.

održat će u srijedu, 26. svibnja 2021. u 10 sati

putem aplikacije Microsoft Teams

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Biljni ekstrakti kao inhibitori korozije čelika u proizvodno-transportnim sustavima ugljikovodika“

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

1. dr. sc. Katarina Simon, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Lidia Hrnčević, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Gordana Bilić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Vladislav Brkić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, izv. prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.
 
Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 25. svibnja 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf 

Javni seminar 14. travnja 2021.

Laura Bačani, mag. ing. geol.

održat će u srijedu, 14. travnja 2021. u 14 sati, putem aplikacije MS Teams

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:
 
“ Razvoj modela tečenja u nesaturiranoj zoni – konceptualni model“
 
Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:
 
- dr. sc. Kristijan Posavec, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
- dr. sc. Jelena Parlov, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Zoran Kovač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
Ako želite prisustvovati javnom seminaru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do utorka, 13. travnja 2021. do 16 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Obrana doktorskog rada 31. ožujka 2021. (Ivana Dobrilović)

Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud.

branit će

u srijedu, 31. ožujka 2021. godine u 10 sati

putem aplikacije Microsoft Teams

doktorski rad pod naslovom:

„Model za procjenu posmične čvrstoće diskontinuiteta u masivnim vapnencima“

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

 1. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 3. dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović, izv. prof. Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 30. ožujka 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Obrana doktorskog rada 30. ožujka 2021. (Jasmina Martinčević Lazar)

Jasmina Martinčević Lazar, dipl. ing. geol.

branit će

u utorak, 30. ožujka 2021. godine u 12 sati

putem aplikacije Microsoft Teams

doktorski rad pod naslovom:

„Utjecaj minerala glina na fizička svojstva sitnozrnastih tala podsljemenske zone grada Zagreba “

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

 1. dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Anita Grizelj, viša znan. sur. Hrvatskog geološkog instituta,
 3. dr. sc. Željko Arbanas, red. prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 29. ožujka 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Obrana doktorskog rada 8. veljače 2021. (Goran Lešković)

mr. sc. Goran Lešković, dipl. ing. naft. rud.

branit će

u ponedjeljak, 8. veljače 2021. godine u 11 sati

putem aplikacije Microsoft Teams

doktorski rad pod naslovom:

"Određivanje proizvodnog potencijala bušotina u hidraulički frakturiranim tanko proslojenim ležištima plina"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

 1. dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Vladislav Brkić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 3. dr. sc. Darko Pavlović, nasl. doc. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 5. veljače 2021. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Javni razgovor 16. prosinca 2020.

Karim El Sabeh, mag. ing. petrol.

održat će u srijedu, 16. prosinca 2020. u 9 sati

putem aplikacije Microsoft Teams

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Mogućnost smanjenja torzijskog momenta kod izrade horizontalnih bušotina postavljanjem zaštitnog prstena na spojnicu bušaćih šipki”

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

 1. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Borivoje Pašić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 3. dr. sc. Zoran Domitran, doc. FSB-a Sveučilišta u Zagrebu.

Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 15. prosinca 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf 

Javni razgovor 25. studenoga 2020.

Igor Karlović, mag. ing. geol.

održat će u srijedu, 25. studenoga 2020. u 11 sati

putem aplikacije Microsoft Teams

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u varaždinskom aluvijalnom vodonosniku”

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

 1. dr. sc. Željko Duić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 2. dr. sc. Kristijan Posavec, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 3. dr. sc. Tamara Marković, znanstvena savjetnica Hrvatskog geološkog instituta.

Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do utorka, 24. studenoga 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf 

Obrana doktorskog rada 6. studenoga 2020. (Marin Sečanj)

Marin Sečanj, mag. ing. geol.

branit će
 
u petak, 6. studenoga 2020. godine u 13 sati
putem aplikacije Microsoft Teams
 
doktorski rad pod naslovom:
 
"Kvantitativna procjena podložnosti stijenskih kosina odronima integracijom kinematičkih i statističkih analiza"
 
Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:
 
1.  dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
2.  dr. sc. Anja Vrbaški, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3.  dr. sc. Željko Arbanas, red. prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 
Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 5. studenoga 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Obrana doktorskog rada 6. studenoga 2020. (Petar Mijić)

Petar Mijić, mag. ing. naft. rud.
 
branit će
 
u petak, 6. studenoga 2020. godine u 10 sati
putem aplikacije Microsoft Teams
 
doktorski rad pod naslovom:
 
"Povećanje stabilnosti kanala bušotine primjenom isplake s nanočesticama"
 
Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:
 
1. dr. sc. Katarina Simon, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
2. dr. sc. Borivoje Pašić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
3. dr sc. Stanislav Kurajica, red. prof. FKIT-a Sveučilišta u Zagrebu.
 
Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 5. studenoga 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Javni razgovor 3. studenoga 2020.

Ana Kamenski, mag. geol.

održat će u utorak, 3. studenoga 2020. u 13:30 sati
putem aplikacije Microsoft Teams
 
JAVNI RAZGOVOR
 
o temi doktorskog rada pod naslovom:
 
"Improvement of the deep-geological characterization in the eastern area of the Drava Depression – spatial prediction of lithological properties based on seismic and well data"
 
Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
 
1. dr. sc. Iva Kolenković Močilac, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc. Marko Cvetković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Anita Grizelj, znan. sur. Hrvatskog geološkog instituta.
 
Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do ponedjeljka, 2. studenoga 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf 

Javni razgovor 14. listopada 2020.

Vjekoslav Herceg, mag. ing. min.

održat će u srijedu, 14. listopada 2020. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
 
JAVNI RAZGOVOR
 
o temi doktorskog rada pod naslovom:
 
"Učinak i optimalne radne veličine bagera prema značajkama stijenskog materijala na površinskom kopu"
 
Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
 
 1. dr. sc. Tomislav Korman, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 2. dr. sc. Mario Klanfar, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 3. dr. sc. Petar Ilinčić, doc. Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
 
Sukladno epidemiološkoj situaciji, molimo da ponesete masku.

S obzirom na ograničen broj mjesta u RGN vijećnici, javnom razgovoru možete se priključiti i online, putem aplikacije Microsoft Teams. Prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do utorka, 13. listopada 2020. do 12 sati.

 
 

Javni seminar 30. rujna 2020.

Ivan Smajla, mag. ing. petrol.
 
 
održat će u srijedu, 30. rujna 2020. u 14 sati, putem aplikacije Skype
 
JAVNI SEMINAR
 
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:
 
"Analiza mogućnosti povećanja energetskih  i ekonomskih ušteda  u sektoru opskrbe prirodnim plinom"
 
Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:
 
- dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Nikola Vištica, nasl. doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
 
 Ako želite prisustvovati javnom seminaru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do utorka, 29. rujna 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf
 

Javni razgovor 25. rujna 2020.

Marko Špelić, mag. geol.
 
održat će u petak, 25. rujna 2020. u 10 sati
putem aplikacije Microsoft Teams
 
JAVNI RAZGOVOR
 
o temi doktorskog rada pod naslovom:
 
"Dinamika taloženja gornjomiocenskih i pliocenskih naslaga u istočnom dijelu Dravske depresije"
 
Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
 
1. dr. sc. Jasna Orešković, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
2. dr. sc. Bruno Saftić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
3. dr. sc. Koraljka Bakrač, viša znanstvena suradnica Hrvatskog geološkog instituta,  
4. dr. sc. Marijan Kovačić, red. prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu,  
5. dr. sc. Marko Cvetković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do četvrtka, 24. rujna 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf 

Javni seminar 11. rujna 2020.

Karim El Sabeh, mag. ing. petrol.

 
održat će u petak, 11. rujna 2020. u 13 sati, putem aplikacije Skype
 
JAVNI SEMINAR
 
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:
 
"Utjecaj natega i torzije na mogućnost izrade horizontalnih bušotina velikog dosega"
 
Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:
 
- dr. sc. Borivoje Pašić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
- dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
- dr. sc. Zdenko Krištafor, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
 Ako želite prisustvovati javnom seminaru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do četvrtka, 10. rujna 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf
Obrana dokt

Obrana doktorskog rada 23. srpnja 2020.

mr. sc. Damir Palenik, dipl. ing. geol.

branit će
 
u četvrtak, 23. srpnja 2020. godine u 9:30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
 
doktorski rad pod naslovom:
 
"Geološka građa i rekonstrukcija tektogeneze središnjega dijela
Ćićarije“
 
 
Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:
 
1. dr. sc. Bojan Matoš, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Igor Vlahović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Dubravko Matičec, viši znanstveni suradnik (u mirovini),
4. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović, prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Tonći Grgasović, viši znanstveni suradnik Hrvatskog geološkog instituta.
 
S obzirom na ograničen broj mjesta, ako želite prisustvovati javnoj obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do utorka, 21. srpnja 2020. do 16 sati. Nakon prijave, primit ćete povratni e-mail o rezervaciji mjesta. Sukladno epidemiološkoj situaciji, molimo da ponesete masku.
 

Obrana doktorskog rada 22. srpnja 2020.

Danijel Ivanišević, dipl. ing. geol.

branit će
 
u srijedu, 22. srpnja 2020. godine u 10 sati
putem aplikacije GoToMeeting
 
doktorski rad pod naslovom:
 
"Geokemijske anomalije i trendovi u vodotočnom sedimentu drenažnih bazena Psunja"
 
Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:
 
1.  dr. sc. Goran Durn, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2.  dr. sc. Zoran Peh, znanstveni savjetnik (u mirovini), 
3.  dr. sc. Marija Horvat, nasl. doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 21. srpnja 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Javni seminar 10. srpnja 2020.

Ana Kamenski, mag. geol.

održat će u petak, 10. srpnja 2020. u 10 sati, putem aplikacije Microsoft Teams
 
JAVNI SEMINAR
 
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:
 
"Improvement of the characterization of subsurface properties in the inter-well area – spatial prediction of lithological properties based on seismic and well data"
 
Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:
 

- dr. sc. Marko Cvetković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Anita Grizelj, znanstvena suradnica Hrvatskog geološkog instituta,

- dr. sc. Iva Kolenković Močilac, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
 Ako želite prisustvovati javnom seminaru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do četvrtka, 9. srpnja 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Obrana doktorskog rada 7. srpnja 2020.

Davor Antoljak, dipl. ing. rud.

 
branit će
 
u utorak, 7. srpnja 2020. godine u 10 sati
putem aplikacije Skype
 
doktorski rad pod naslovom:
 
"Zavisnost specifične energije rezanja stijena od specifične energije bušenja"
 
Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:
 
1. dr. sc. Tomislav Korman, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc. Trpimir Kujundžić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
3. dr. sc. Dalibor Kuhinek, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
4. dr. sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
5. dr. sc. Josip Mesec, prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
 
Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 6. srpnja 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

Javni seminar 3. srpnja 2020.

Ivona Ivkić, mag. geol.

održat će u petak, 3. srpnja 2020. u 10 sati, u vijećnici RGN fakulteta u Zagrebu

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Geomorphological and Sedimentological characteristics of the Prološko Blato Karst Phenomenon in Imotsko Polje"

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

- dr. sc. Uroš Barudžija, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Nikolina Ilijanić, znanstvena suradnica Hrvatskog geološkog instituta,

- dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse, viša znanstvena suradnica Hrvatskog geološkog instituta.

Program stipendiranja Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Poštovane doktorandice i doktorandi,

u nastavku možete pronaći informacije o programu stipendiranja Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Obrana doktorskog rada 12. lipnja 2020.

Jasmin Jug, mag. ing. geoing.

branit će
 
u petak, 12. lipnja 2020. godine u 11 sati
u predavaonici VP02 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
 
doktorski rad pod naslovom:
 
"Model za procjenu primjenjivosti tehnologija otkopavanja u odnosu na značajke stijenske mase“
 
Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:
 
1. dr. sc. Tomislav Korman, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
2. dr. sc. Mario Klanfar, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
3. dr. sc. Mario Dobrilović, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
4. dr. sc. Zlatko Briševac, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
5. dr. sc. Hrvoje Meaški, izv. prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
 

Obrana doktorskog rada 5. lipnja 2020.

Josipa Kapuralić, mag. ing. geol.

branit će
 
u petak, 5. lipnja 2020. godine u 12 sati
putem aplikacije Skype
 
doktorski rad pod naslovom:
 
"Određivanje strukture kore i litosfernoga plašta na području Dinarida i jugozapadnoga dijela Panonskoga bazena metodom tomografije bliskih potresa"
 
Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:
 
1. dr. sc. Jasna Orešković, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
2. dr. sc. Snježana Markušić, izv. prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu; 
3. dr. sc. Andrej Gosar, prof. Naravoslovnotehniške fakultete Univerziteta u Ljubljani.
 
Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 4. lipnja 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf
 
 

Javni seminar 4. lipnja 2020.

Igor Karlović, mag. ing. geol.

 

održat će u četvrtak, 4. lipnja 2020. u 10 sati, u vijećnici RGN fakulteta u Zagrebu
 
JAVNI SEMINAR
 
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:
 
"Hidrogeološka istraživanja varaždinskog vodonosnika uzvodno od grada Varaždina"
 
Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:
- dr. sc. Kristijan Posavec, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
- dr. sc. Tamara Marković, znanstvena savjetnica Hrvatskog geološkog instituta;
- dr. sc. Željko Duić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
Ako želite prisustvovati javnom seminaru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do srijede, 3. lipnja 2020. do 16 sati. 

Javni seminar 22. svibnja 2020.

Marko Špelić, mag. geol.

 
održat će u petak, 22. svibnja 2020. u 9 sati pomoću aplikacije Microsoft Teams
 
JAVNI SEMINAR
 
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:
 
"Sedimentna ispuna i načini zapunjavanja Panonskog jezera u istočnom dijelu Dravske depresije"
 
Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:
- dr. sc. Bruno Saftić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
- dr. sc. Koraljka Bakrač, viša znanstvena suradnica, Hrvatskog geološkog instituta;
- dr. sc. Marijan Kovačić, red. prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.
 
Ako želite prisustvovati javnom seminaru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do četvrtka, 21. svibnja 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf
 
 

Obrana doktorskog rada 8. svibnja 2020.

Marija Macenić, mag. ing. min.

 
branit će
 
u petak, 8. svibnja 2020. godine u 14 sati
putem aplikacije Skype
 
doktorski rad pod naslovom:
 
"Konceptualni model eksploatacije geotermalne energije revitalizacijom napuštenih naftnih i plinskih bušotina u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske"
 
Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:
 
dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
dr. sc. Borivoje Pašić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
dr. sc. Staša Borović, pviša znanstvena suradnica Hrvatskog geološkog instituta.
 

Ako želite prisustvovati obrani doktorskog rada, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 7. svibnja 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET VAS POZIVA NA PREZENTACIJE TEMA DOKTORANADA RGN FAKULTETA

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva Vas na prezentacije tema doktoranada RGN fakulteta koje će se održati u četvrtak, 7. svibnja 2020. u 10 sati putem aplikacije Zoom. Prijaviti se možete na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do srijede, 6. svibnja 2020., a program događanja možete preuzeti u prilogu.

Javni razgovor 30. travnja 2020.

Tomislav Brenko, mag. geol.

održat će u četvrtak, 30. travnja 2020. u 13 sati
putem aplikacije Skype

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Mineralogical and geochemical link between the bog iron ore deposits and preindustrial slags throughout the lowland Drava river area"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

- dr. sc. Stanko Ružičić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znanstvena savjetnica Instituta za arheologiju.

Ako želite prisustvovati javnom razgovoru, prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do srijede, 29. travnja 2020. do 12 sati. Naputak RGN fakulteta o on-line provedbi javnih seminara, javnih obrana tema i javnih obrana doktorskih disertacija tijekom epidemije COVID-19 dostupan je putem poveznice: https://www.rgn.unizg.hr/images/poslijediplomski/NAPUTAK_RGNF.pdf 

Javni razgovor 18. prosinca 2019.

Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud.

održat će u srijedu, 18. prosinca 2019. u 13 sati 
u predavaonici V102 (1. kat) RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Model za procjenu posmične čvrstoće diskontinuiteta u vapnencima ležišta arhitektonsko-građevnog kamena u Istri"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

- dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Trpimir Kujundžić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Zlatko Briševac, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović, izv. prof. Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

Javni razgovor 17. prosinca 2019.

Indramani Sharma, dipl. ing. math.

održat će u utorak, 17. prosinca 2019. u 9 sati 
u predavaonici V002 RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Modeliranje blokade protjecanja ugljikovodika na pornoj razini uslijed nastanka druge faze"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

- dr. sc. Vladislav Brkić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Željko Andreić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Sonja Koščak Kolin, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Jakov Baleta, doc. Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 7. studenoga 2019.

Josip Ivšinović, mag. ing. petrol.

branit će

u četvrtak, 7. studenoga 2019. godine u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:

"Odabir i geomatematička obradba varijabli za skupove manje od 50 podataka pri kreiranju poboljšanoga dubinskogeološkoga modela na primjeru iz zapadnoga dijela Savske depresije"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

 1. dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Tomislav Malvić, prof RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 3. dr. sc. Jasenska Sremac, prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 29. listopada 2019.

Vjekoslav Herceg, mag. ing. min.

održat će u utorak, 29. listopada 2019. u 10 sati u vijećnici  RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Učinak bagera s dubinskom lopatom pri eksploataciji mineralnih sirovina"

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Mario Klanfar, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Trpimir Kujundžić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Tomislav Korman, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgovor 10. listopada 2019.

Lucija Jukić, mag. ing. petrol.

održat će u četvrtak, 10. listopada 2019. u 16:30 sati 
u Fonolaboratoriju (NP02) RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Procjene rizika ulaganja u razradu ležišta ugljikovodika na temelju studije slučaja i statističke vjerojatnosti ležišnih parametara"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Jakov Baleta, doc. Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 3. listopada 2019.

Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud.

održat će u četvrtak, 3. listopada 2019. u 10 sati u predavaonici 102. (1. kat) RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Određivanje posmičnih značajki karakterističnih diskontinuiteta u kršu"

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Trpimir Kujundžić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Zlatko Briševac, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgovor 16. rujna 2019.

MARINA FILIPOVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u ponedjeljak 16. rujna 2019. u 11 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

“Određivanje podrijetla krških izvorskih voda zapadne Hercegovine i južne Dalmacije na temelju prirodnih i umjetnih trasera“

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Željko Duić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Josip Terzić, znanstveni savjetnik, Hrvatski geološki institut,

-          dr. sc. Igor Vlahović, red. prof. u trajnom zvanju RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Jasmina Lukač Reberski, znanstvena suradnica, Hrvatski geološki institut,

-          dr. sc. Jelena Parlov, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Promjena i novi termin javnog razgovora - 12. rujna 2019.

Domagoj Vukadin, mag. ing. geol.

održat će u četvrtak 12. rujna 2019. u 8:30 sati (umjesto u utorak 10. rujna 2019.)
u vijećnici, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Razvoj metodologije seizmičke karakterizacije ležišta ugljikovodika na temelju inverzije seizmičkih brzina"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Franjo Šumanovac, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Jasna Orešković, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Alan Vranjković, viši znanstveni suradnik, INA.

Promjena termina javnog razgovora 12. srpnja 2019.

BARBARA ŠTIMAC, mag. geol.

održat će u petak, 12. srpnja 2019. u 9 sati (umjesto u 10 sati)

u predavaonici VP02 (INA) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva primjenom Wood-Kirkwood-ove teorije"

Javni seminar 9. srpnja 2019.

Tomislav Brenko, mag. geol.

održat će u utorak, 9. srpnja 2019. u 10 sati u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Mineralogical and geochemical link between the bog iron ore deposits and archaeological slags and objects found in the Podravina region"

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

– dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Goran Durn, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Stanko Ružičić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 5. lipnja 2019.

Lucija Jukić, mag. ing. petrol.

održat će u srijedu, 5. lipnja 2019. u 9 sati u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Procjena pouzdanosti simulacijskog modela ležišta temeljem statističke raspodjele ulaznih parametara"

Javni seminar 23. svibnja 2019.

Mario Matošević, dipl. ing. geol.

održat će u četvrtak, 23. svibnja 2019. u 14 sati u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Petrografija gornjomiocenskih pješčenjaka Savske i Dravske depresije kao temelj za razumijevanje provenijencije i dijageneze najvećih ležišta nafte i plina Sjevernohrvatskog bazena"

Obrana doktorskog rada 10. svibnja 2019.

 

Sanja Bernat Gazibara, mag. ing. geol.

branit će u petak, 10. svibnja 2019. godine u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:

"Metodologija izrade karata klizišta korištenjem digitalnoga modela terena visoke rezolucije u podsljemenskoj zoni Grada Zagreba"

Javni razgovor 24. travnja 2019.

Maja Arnaut, mag. ing. petrol.

održat će u srijedu, 24. travnja 2019. u 9 sati 
u predavaonici NP02, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Razvoj optimizacijskih kriterija za CO₂-EOR metode pridobivanja nafte uz istovremeno trajno skladištenje CO₂"

Javni seminar 24. travnja 2019.

Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud.

održat će u srijedu, 24. travnja 2019. u 10 sati u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Uvod u temu disertacije pod naslovom:

"Određivanje posmičnih značajki diskontinuiteta"

Javni seminar 18. travnja 2019.

Barbara Štimac, mag. geol.

održat će u četvrtak, 18. travnja 2019. u 10 sati 
u vijećnici, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Numeričko modeliranje detonacijskih svojstava ANFO eksploziva"

Javni seminar 18. travnja 2019.

David Rukavina, mag. geol.

održat će u četvrtak, 18. travnja 2019. u 9 sati 
u predavaonici VS06, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Kartiranje facijesa stijena donjeg i srednjeg miocena na području istočnog dijela Dravske depresije primjenom sekvencijske stratigrafije i analize seizmičkih podataka u svrhu procjene potencijala geološkog uskladištenja CO₂"

Javni razgovor 29. ožujka 2019. - ODGODA

Do daljnjega se odgađa JAVNI RAZGOVOR o temi doktorskog rada pod naslovom: “Razvoj optimizacijskih kriterija za CO₂-EOR metode pridobivanja nafte uz istovremeno trajno skladištenje CO₂“ (Maja Arnaut, mag. ing. petrol.), koji je trebao biti održan u petak, 29. ožujka 2019. u 12 sati, u predavaonici V510 RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6.

Javni razgovor 29. ožujka 2019.

MAJA ARNAUT, mag. ing. petrol. 

održat će u petak, 29. ožujka 2019. u 12 sati
u predavaonici V510 (5. kat) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Razvoj optimizacijskih kriterija za CO₂-EOR metode pridobivanja nafte uz istovremeno trajno skladištenje CO₂"

Javni razgovor 5. ožujka 2019.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol. 

održat će u utorak, 5. ožujka 2019. u 9 sati
u predavaonici VS06 (podrum) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Javni razgovor 19. veljače 2019.

NEVEN TRENC, dipl. ing. geol. 

održat će u utorak, 19. veljače 2019. u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Holocenske geološko-geomorfološke značajke te antropogene promjene ekosustava, na području uz rijeku Savu od Krškog do Siska"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Bojan Matoš, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Marko Ćaleta, izv. prof. Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 6. veljače 2019.

Maja Arnaut, mag. ing. petrol.

održat će u srijedu, 6. veljače 2019. u 10 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“CO₂ EOR metode pridobivanja nafte uz istovremeno trajno skladištenje CO₂“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-          dr. sc. Karolina Novak Mavar, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 14. prosinca 2018.

Domagoj Vukadin, mag. ing. geol.

održat će u petak, 14. prosinca 2018. u 9:30 sati 
u predavaonici VS01 RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Seizmička inverzija brzina P i S-valova u svrhu preliminarne interpretacije ležišta, na primjeru Grubišnog polja“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Jasna Orešković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Franjo Šumanovac, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-          dr. sc. Dunja Aljinović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 6. prosinca 2018.

Ana Mostečak, mag. ing. min.

održat će u četvrtak, 6. prosinca 2018. u 13:30 sati 
u predavaonici 102 (1. kat) RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

Javni razgovor 26. studenoga 2018.

JASMIN JUG mag. ing. geoing. 

održat će u ponedjeljak, 26. studenoga 2018. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Model za procjenu primjenjivosti tehnologija otkopavanja u odnosu na značajke stijenske mase"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

 1. dr. sc. Tomislav Korman, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 3. dr. sc. Mario Klanfar, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 4. dr. sc. Mario Dobrilović, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 5. dr. sc. Boris Kavur, doc. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 19. studenoga 2018.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.

održat će u ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 11 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Metodologija i rezultati prikazivanja odabranih varijabli ležišta ugljikovodika u slučaju broja podataka manjeg i većeg od 10, primjer modeliranja polja iz zapadnoga dijela Savske depresije“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Tomislav Malvić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Josipa Velić, prof. emer. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Rajna Rajić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 12. studenoga 2018.

mr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing. 

branit će
u ponedjeljak, 12. studenoga 2018. godine u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:

"Pouzdanost određivanja propusnosti slabo propusnih plinskih ležišta optimiranjem trajanja testa porasta tlaka"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

 1. dr. sc. Vladislav Brkić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Tomislav Kurevija, izv. prof RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 3. dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, red. prof. TTF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgovor 26. listopada 2018. - M. Sečanj

MARIN SEČANJ, mag. ing. geol.

održat će u petak 26. listopada 2018. u 14 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

“Kvantitativna procjena podložnosti odronima na temelju kinematičkih analiza stijenskih kosina i značajki diskontinuiteta“

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Željko Arbanas, prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

-          dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Bruno Tomljenović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgovor 26. listopada 2018.

JOSIPA KAPURALIĆ, mag. ing. geol. 

održat će u petak, 26. listopada 2018. u 9:15 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Određivanje strukture kore i litosfernog plašta na području Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena metodom tomografije bliskih potresa"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Jasna Orešković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Franjo Šumanovac, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Snježana Markušić, izv. prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 26. listopada 2018.

INDRAMANI SHARMA, mag. math.

održat će u petak, 26. listopada 2018. u 14 sati 
u predavaonici 111 RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Metode opisa višefaznog protoka kroz poroznu stijenu na razini pora“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Željko Andreić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Krešimir Pavlić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgovor 15. listopada 2018.

MARIJA MACENIĆ mag. ing. min. 

održat će u ponedjeljak, 15. listopada 2018. u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

Javni seminar 13. rujna 2018.

JASMIN JUG, mag. ing. geoing.

održat će u četvrtak, 13. rujna 2018. u 10 sati 
u predavaoni V102 (ex P6 102) RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Utjecaj značajki stijenske mase na mogućnost primjene tehnologije otkopavanja“

Javni seminar 27. kolovoza 2018.

MARIN SEČANJ, mag. ing. geol.

održat će u ponedjeljak 27. kolovoza 2018. u 10 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Procjena podložnosti odronima u stijenskoj masi primjenom prostornih kinematičkih analiza“

Obrana doktorskog rada 20. srpnja 2018.

Petra Đomlija, dipl. ing. geol
branit će
u petak, 20. srpnja 2018. godine u 11 sati
u predavaonici VP02 (ex P6 002) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Identifikacija i klasifikacija klizišta i erozije vizualnom interpretacijom digitalnoga modela reljefa Vinodolske udoline"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Željko Arbanas, prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
2. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Neven Bočić, izv. prof. PMF fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Biljana Abolmasov, prof. Rudarsko-geološkog fakulteta Sveučilišta u Beogradu.

Obrana doktorskog rada 20. srpnja 2018.

Denis Težak, dipl. ing. geotehnike
branit će
u petak, 20. srpnja 2018. godine u 11 sati
u predavaonici 102 (1. kat) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Utjecaj značajki miniranja na kotlovsko proširenje u glinenome tlu"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Vječislav Bohanek, doc. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Mario Dobrilović, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Josip Mesec, prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Muhamed Sućeska, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Ivan Kovač, doc. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 6. srpnja 2018.

Ivica Pavičić, mag. ing. geol.

branit će
u petak, 6. srpnja 2018. godine u 11 sati
u predavaonici VP02 (ex P6 002) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:

"Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija poroznosti žumberačkih gornjotrijaskih dolomita"

Javni seminar 11.6.2018. - odgoda

Do daljnjega se odgađa javni seminar Prvi rezultati istraživanja pod naslovom “Procjena podložnosti odronima u stijenskoj masi primjenom prostornih kinematičkih analiza“ (Marin Sečanj, mag. ing. geol.) koji je trebao biti održan u ponedjeljak 11. lipnja 2018. u vijećnici RGN fakulteta.

Javni seminar 11. lipnja 2018.

MARIN SEČANJ, mag. ing. geol.

održat će u ponedjeljak 11. lipnja 2018. u 11:30 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Procjena podložnosti odronima u stijenskoj masi primjenom prostornih kinematičkih analiza“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Željko Arbanas, prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

-          dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Bruno Tomljenović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 25. svibnja 2018.

Aleksandar Toševski, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 25. svibnja 2018. godine u 11 sati
u predavaonici VP02 (ex P6 002) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Podložnost porječja rijeke Dubračine površinskim geodinamičkim procesima"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Dunja Aljinović, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Davor Pollak, viši znanstveni suradnik Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu,
3. dr. sc. Dario Perković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Marko Komac, izv. prof. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Sveučilišta u Ljubljani,
5. dr. sc. Marta Mileusnić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 2. svibnja 2018.

MARIJA MACENIĆ, dipl. ing. min.

održat će u srijedu 2. svibnja 2018. u 9 sati.
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

Javni razgovor 4. travnja 2018.

SANJA BERNAT GAZIBARA dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 4. travnja 2018. u 11 sati
u predavaonici V 414 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Metode izrade karata klizišta korištenjem digitalnog modela terena visoke rezolucije u podsljemenskoj zoni Grada Zagreba"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Marko Komac, nasl. prof. Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 

Javni seminar 27. ožujka 2018.

MARINA TRPČIĆ, dipl. ing. rud.

održat će u utorak 27. ožujka 2018. u 8:30 sati.
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Praćenje stanja sedrotvornog okoliša u slivu rijeke Slunjčice“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu::

-          dr. sc. Frankica Kapor, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Jelena Parlov, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Neven Cukrov, viši znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković".

Javni seminar 13. ožujka 2018.

 

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.

održat će u utorak 13. ožujka 2018. u 9 sati,
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije pod naslovom:

“Stohastička zavisnost geoloških varijabli u tipskome miocenskom klastičnom ležištu ugljikovodika iz Savske depresije“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu::

-          dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Uroš Barudžija, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 27. veljače 2018. - odgoda

Do daljnjega se odgađa JAVNI SEMINAR Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:“Praćenje stanja sedrotvornog okoliša u slivu rijeke Slunjčice“ (Marina Trpčić, dipl. ing. rud.), koji je trebao biti održan u utorak, 27. veljače 2018. u 08:00 sati, u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6.

Javni seminar 27. veljače 2018.

MARINA TRPČIĆ, dipl. ing. rud.

održat će u utorak 27. veljače 2018. u 8 sati.
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Praćenje stanja sedrotvornog okoliša u slivu rijeke Slunjčice“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu::

-          dr. sc. Frankica Kapor, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Jelena Parlov, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Neven Cukrov, viši znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković".

Javni seminar 1. veljače 2018.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.

održat će u četvrtak 1. veljače 2018. u 10.30.
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz prvog semestra doktorskog studija pod naslovom:

“ Litološke značajke pješčenjačkih ležišta u Savskoj depresiji kao čimbenici učinkovitoga utiskivanja slojne vode na primjeru donjopontskih ležišta formacije Kloštar Ivanić“

 

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu::

-          dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc.Tomislav Malvić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Uroš Barudžija, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 10. siječnja 2018. - promjena termina

SANJA BERNAT GAZIBARA, mag. ing. geol.

održat će u srijedu, 10. siječnja 2018. u 14 sati

u predavaonici 414 RGN fakulteta,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Identifikacija i kartiranje klizišta u Podsljemenskoj zoni Grada Zagreba na digitalnom modelu terena visoke rezolucije“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

dr. sc. Anja Vrbaški, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgvor 19. prosinca 2017.

ŠIME BILIĆ, mag. geol.

održat će u utorak, 19. prosinca 2017. u 15 sati
u predavaonici P6 414 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Petrogeneza peridotita i piroksenita na području Banovine, Hrvatska"

Javni seminar 13. prosinca 2017.

JOSIPA KAPURALIĆ, mag. ing. geol.
održat će

u srijedu, 13. prosinca 2017., u 11.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Određivanje strukture kore i litosfernog plašta na području sjevernih Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena metodom tomografije bliskih potresa"

Obrana doktorskog rada 6. prosinca 2017.

Branimir Farkaš, dipl. ing. rud.
branit će
u srijedu, 6. prosinca 2017. godine u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Optimizacija eksploatacije arhitektonsko-građevnoga kamena u ovisnosti o tehno-ekonomskim faktorima"

Javni razgovor 1. prosinca 2017.

DENIS TEŽAK dipl. ing. geotehnike

održat će u petak, 1. prosinca 2017. u 9 sati
u predavaonici P6 102 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Utjecaj značajki miniranja na kotlovsko proširenje u glinenom tlu"

Javni seminar 16. listopada 2017.

MARINA TRPČIĆ, dipl. ing. rud.
održat će

u ponedjeljak, 16. listopada 2017., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Konceptualni model zaštite sedrenih barijera na primjeru rijeke Slunjčice"

Javni seminar 13. listopada 2017.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.
održat će

u petak,13. listopada 2017., u 9.30 sati
u vjećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija
pod naslovom:

Obrana doktorskog rada 4. listopada 2017.

Zoran Kovač, mag. ing. geol.
branit će
u srijedu, 4. listopada 2017. godine u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Podrijetlo nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkoga aluvijalnoga vodonosnika"

Javni razgovor 2. liostopada 2017.

PETAR MIJIĆ, mag. ing. petrol.

održat će u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Povećanje stabilnosti kanala bušotine primjenom isplake s nanočesticama"

Javni seminar 11. rujna 2017.

ŠIME BILIĆ, mag. geol.
održat će

u ponedjeljak, 11. rujna 2017. u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Petrografske i geokemijske karakteristike peridotita na području Banije"

Obrana doktorskog rada 21. srpnja 2017.

Dragana Dogančić, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 21. srpnja 2017. godine u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Modeliranje specifične ranjivosti podzemnih voda u uvjetima krša na području Dugopolja"

Javmi razgovor 19. srpnja 2017.

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 19. srpnja 2017. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

Geokemijske anomalije i trendovi u vodotočnom sedimentu psunjskih drenažnih bazena"

Javni seminar 10. srpnja 2017.

DENIS TEŽAK, dipl. ing. rud.
održat će

u ponedjeljak, 10. srpnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Kotlovska miniranja u glinenim tlima"

Obrana doktorskog rada 6. srpnja 2017.

Krunoslav Sedić, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u četvrtak, 6. srpnja 2017. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Optimiranje sastava cementnih kaša za cementiranje zaštitnih cijevi u bušotinama za utiskivanje ugljikovoga dioksida"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Katarina Simon, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica,
2. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Juraj Šipušić, red. prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 30. lipnja 2017.

Karolina Gradiški, mag. ing. min.
branit će
u petak, 30. lipnja 2017. godine u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Model interakcije geosintetičke trake i kamene ispune u konstrukcijama od armiranoga tla"

Javni seminar 13. lipnja 2017.

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u utorak, 13. lipnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Geokemijske anomalije i trendovi u vodotočnom sedimentu psunjskih drenažnih bazena"

Javni razgovor 14. lipnja 2017.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 14. lipnja 2017. u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Utjecaj minerala glina na fizička svojstva sitnozrnastih tala u podsljemenskoj zoni grada Zagreba"

Javni seminar 7. lipnja 2017.

PETAR MIJIĆ, mag. ing. petrol.
održat će

u srijedu, 7. lipnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Utjecaj nanočestica na svojstva isplake na bazi vode"

Obrana doktorskog rada 2. lipnja 2017.

Duje Smirčić, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 2. lipnja 2017. godine u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
" Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida"

Obrana doktorskog rada 17. svibnja 2017.

Ivan Zelenika, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u srijedu, 17. svibnja 2017. godine, u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Modeliranje radnog obujma podzemnog skladišta plina u funkciji ležišnih parametara i proizvodne opreme"

Javni seminar 4. travnja 2017.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će

u utorak, 4. travnja 2017., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

" Mineraloške i fizičko-mehaničke značajke sitnozrnastih tala u Podsljemenskoj zoni grada Zagreba"

Javni razgovor 8. ožujka 2017.

IVICA PAVIČIĆ, mag. ing. geol.

održat će u srijedu, 8. ožujka 2017. u 9 sati
u vijećnici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija primarne i sekundarne poroznosti gornjotrijaskih dolomita Žumberka"

Javni seminar 3. ožujka 2017.

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 3. ožujka 2017., u 10 sati
u predavaonici P606 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Pregled dosadašnjih spoznaja kao uvod u geokemijsko istraživanje psunjskih drenažnih bazena"

Obrana doktorskog rada 6. ožujka 2017.

Mr. sc. Ozren Hasan, dipl. ing. geol.
branit će
u ponedjeljak, 6. ožujka 2017. godine, u 10 sati
u predavaonici P6 111 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Paleookolišna rekonstrukcija slivova Karinskoga mora, Novigradskoga mora i Velebitskoga kanala tijekom holocena"

Javni razgovor 22. veljače 2017.

MATE VUJEVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 22. veljače 2017. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Identifikacija karaktera i hidrogeološke značajnosti trendova razina podzemne vode zagrebačkog i samoborsko-zaprešićkog vodonosnika "

Javni seminar 13. siječnja 2017.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 13. siječnja 2017., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Pregled metoda istraživanja utjecaja minerala glina na fizičko-mehanička svojstva sitnozrnastih tala"

Javni seminar 4. siječnja 2017.

MATE VUJEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u srijedu, 4. siječnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Organizacija i koncept obrade geoloških i hidrogeoloških podataka na zagrebačkom i samoborsko-zaprešićkom vodonosniku"

Javni razgovor 20. prosinca 2016.

Mr. sc. GORAN LEŠKOVIĆ, dipl. ing. naft. rud.

održat će u utorak, 20. prosinca 2016. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Procjena proizvodnog potencijala bušotina koje proizvode iz hidraulički frakturiranih tanko proslojenih ležišta plina"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Vladislav Brkić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Darko Pavlović, znanstveni suradnik, Plinacro d. o. o.

Javni razgovor 30. studenoga 2016.

DIJANA BIGUNAC, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 30. studenoga 2016. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Taložni okoliši i dubinski odnosi donjomiocenskih naslaga u Slavonsko-srijemskoj, Dravskoj i Savskoj depresiji"

Javni seminar 29. ststudenoga 2016.

BRANIMIR FARKAŠ, dipl. ing. rud.
održat će

u utorak, 29. studenoga 2016., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

„Određivanje utjecajnih čimbenika na odabir načina eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na primjeru ležišta „Crvene Stijene""

Javni seminar, 18. studenoga 2016.

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 18. studenoga 2016., u 8.30 sati
u predavaoni P606 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Geokemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša i arheologiji"

Javni seminar 9. studenoga 2016.

MATE VUJEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u srijedu, 9. studenoga 2016., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

"Primjena analize trendova u hidrogeologiji"

Javni seminar 21.listopada 2016.

BRANIMIR FARKAŠ, dipl. ing. rud.
održat će

u petak, 21. listopada 2016., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Optimizacija tehnologije eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na primjeru ležišta Crvene stijene"

Obrana doktorskog rada 13. listopada 2016.

JASNA KOPIĆ, dipl. ing. geol.
branit će
u četvrtak, 13. listopada 2016. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Određivanje specifične ranjivosti vodonosnika u priljevnom području regionalnoga crpilišta Istočna Slavonija"

Javni razgovor 11. listopada 2016.

DAVOR ANTOLJAK, dipl. ing. rud.

održat će u utorak, 11. listopada 2016. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Zavisnost specifične energije rezanja stijena o specifičnoj energiji bušenja"

Javni razgovor 7. listopada 2016.

mr. sc. SONJA KOŠČAK KOLIN, dipl. ing. naft. rud.

održat će u petak, 7. listopada 2016. u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Utjecaj trajanja testa porasta tlaka na odstupanja analize slabo propusnih plinskih ležišta"

Obrana doktorskog rada 30. rujna 2016.

HELENA VUČENOVIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 30. rujna 2016. godine, u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Razvoj metode laboratorijskog ispitivanja plinopropusnosti glinenih geosintetičkih barijera"

Obrana doktorskog rada 30. rujna 2016.

DANIJELA KOSIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 30. rujna 2016. godine, u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera"

Javni seminar 29. rujna 2016.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će

u četvrtak, 29. rujna 2016., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Vrste tla unutar litostratigrafskih jedinica panonskih i pleistocenskih naslaga Podsljemenske zone u gradu Zagrebu"

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.