Obrana doktorskog rada 30. lipnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

Karolina Gradiški, mag. ing. min.
branit će
u petak, 30. lipnja 2017. godine u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Model interakcije geosintetičke trake i kamene ispune u konstrukcijama od armiranoga tla"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Mensur Mulabdić, red. prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku,
4. dr. sc. Predrag Kvasnička, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u mirovini),
5. dr. sc. Boris Kavur, doc. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.