Obrana doktorskog rada 2. lipnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

Duje Smirčić, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 2. lipnja 2017. godine u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
" Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Uroš Barudžija, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Dunja Aljinović, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Vesnica Garašić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Tea Kolar-Jurkovšek, znanstvena savjetnica, Geološki zavod Slovenije,
5. dr. sc. Hazim Hrvatović, red. prof. Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Sveučilišta u Tuzli.