Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu FACIES

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu FACIES

Sadržaj: U radu se analizira smjer vjetra koji je tijekom pleistocena pokretao pješčane dine...

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu  INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH

Sadržaj: Unatoč niskoj korozijskoj otpornosti ugljični čelik je najznačajniji konstrukcijski...

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu ANNALS OF FUNCTIONAL ANALYSIS

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu ANNALS OF FUNCTIONAL ANALYSIS

Sadržaj: U normiranom prostoru pojam ortogonalnosti može se uvesti na razne načine. Jedan od...

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGICAL QUARTERLY

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGICAL QUARTERLY

Sadržaj: Rad prezentira rezultate kvantitativne morfometrijske analize na području Medvednice...

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY

Sadržaj: U ovom radu istraživano je podrijetlo, geneza i    izmjene miocenskih...

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu  JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION

Sadržaj: Rudarski otpad predstavlja veliki problem za okoliš osobito ukoliko nije pravilno odložen....

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGIA CROATICA

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGIA CROATICA

Sadržaj: Rad donosi detaljan opis dijagenetskih promjena u evaporitnim stijenama iz bušotina na...

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

Sadržaj: Tijekom 2003.-2006. godine načinjeno je probno utiskivanje vode i ugljik (IV) oksida...

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu LITHOS

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu LITHOS

Sadržaj: Novi geokronološki i petrokemijski podatci iz ovog rada prvi su izravan dokaz postojanja...

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Sadržaj: Učinkovitost linijskih kumulativnih rezača ocjenjuje se na osnovu dubine penetracije...

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu  TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Sadržaj: U članku je analizirana točnost i primjenjivost nekoliko teorijskih procedura određivanja...

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu  EARTH MOON AND PLANETS

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu EARTH MOON AND PLANETS

Sadržaj: Meteorski potok Drakonida je u listopadu 2011. godine bio natprosječno aktivan. Dio Hrvatske...

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF GEODYNAMICS

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF GEODYNAMICS

Sadržaj: U radu se prikazuju rezultati analize geoloških, geomorfoloških i geofizičkih podataka...

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY

Sadržaj: Jedna od klasičnih nejednakosti u matematici je Karamatina nejednakost kojom je dana...

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

Sadržaj: Problem najbolje aproksimacije danog elementa normiranog prostora V pomoću elemenata...

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu METEORITICS & PLANETARY SCIENCE

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu METEORITICS & PLANETARY SCIENCE

Sadržaj: Križevački meteorit jedan je od najbolje proučenih meteorita uopće. Na njemu su primijenjene...

NAVIGACIJA