Repozitoriji

Knjižnica

Digitalni repozitorij je zbirka koja okuplja i trajno pohranjuje rezultate znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada određene ustanove (institucijski repozitorij) ili radove iste znanstvene tematike (tematski). Na taj način digitalni repozitorij povećava vidljivost i citiranost samih radova, doprinosi transparentnosti rada ustanove koja je pokrenula repozitorij te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka.

Repozitorij Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

U repozitoriju RGNF-a su, u ovom trenutku, pohranjeni diplomski radovi i doktorske disertacije obranjene na našem Fakultetu.
Cjeloviti tekstovi diplomskih radova obranjenih od 1.5.2015. nadalje dostupni su svima u otvorenom pristupu. Diplomski radovi koji su bili obranjeni prije tog datuma, zbog poštovanja autorskih prava, dostupni su u cjelovitom obliku samo studentima i djelatnicima RGNf-a koji se za pristup moraju prijaviti svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.
Doktorske disertacije dostupne su sukladno danoj suglasnosti autora o objavi i pohrani doktorskog rada te pod uvjetima Creative Commons licencija.

Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH.
Dabar razvija i održava Sveučilišni računski centar (Srce) u suradnji s partnerskim ustanovama iz akademske i istraživačke zajednice.

Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Fulir

Repozitorij cjelovitih tekstova Instituta Ruđer Bošković

 

OpenAIRE

Pretražuje više od 300 europskih repozitorija i omogućuje besplatan pristup radovima (više od 8.000.000 radova u otvorenom pristupu) iz različitih znanstvenih područja

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Zbirka magistarskih i doktorskih radova u elektroničkom obliku koja sadrži i popis repozitorija iz cijelog svijeta u kojima možete pretraživati ocjenske radove u elektroničkom obliku.
Global ETD Search - Search the 5,111,718 electronic theses and dissertations contained in the NDLTD archive.

ResearchGate

Digitalni repozitorij znanstvenih i stručnih radova znanstvenika iz cijelog svijeta iz svih znanstvenih područja.