Zavodi i katedre

Katedra za zajedničke nastavne predmete

Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Zoran Nakić

Zamjenik predstojnika zavoda: prof. dr. sc. Zoran Nakić

Administrator/ica: Tatjana Rendulić

Tel: +385 1 / 5535748

Fax: +385 1 /

Email: tatjana.rendulic@rgn.hr

Djelatnici

Viši predavač

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Dubravka Pleše55357252725 V709

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Tatjana Rendulić5535748 3748 V227

Djelatnosti

Djelatnosti

Katedra za zajedničke nastavne predmete ima samo jednu članicu, a to je dr. sc. Dubravka Pleše, viši predavač, koja predaje engleski jezik na RGN fakultetu. Kolegij Engleski jezik slušaju svi studenti sva tri smjera RGN fakulteta tijekom prvog semestra (obvezatni predmet) te studenti naftnog rudarstva tijekom trećeg semestra (izborni predmet). Studenti svakoga od tri studijska smjera pohađaju predavanja iz engleskog jezika vezana isključivo uz svoju struku, što znači da se na RGN fakultetu održavaju četiri različita kolegija Engleski jezik. Predstojnik katedre je dekan fakulteta.

Predmeti

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje
       

NAVIGACIJA

SVEUČILIŠNI KALENDAR ZA 348. AKADEMSKU GODINU (2016./2017.)