Katedra za zajedničke nastavne predmete


Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić dipl. ing.

Administrator/ica: Tatjana Rendulić


Tel: +385 1 / 5535748

Fax: +385 1 /

Email: tatjana.rendulic@rgn.unizg.hr

Djelatnici

Viši predavač

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Dubravka Pleše55357252725siteV709
dr. sc.Josipa Antekolović 

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Tatjana Rendulić5535748 3748 V227

Djelatnosti

Djelatnosti

Katedra za zajedničke nastavne predmete ima samo jednu članicu, a to je dr. sc. Dubravka Pleše, viši predavač, koja predaje engleski jezik na RGN fakultetu. Kolegij Engleski jezik slušaju svi studenti sva tri smjera RGN fakulteta tijekom prvog semestra (obvezatni predmet) te studenti naftnog rudarstva tijekom trećeg semestra (izborni predmet). Studenti svakoga od tri studijska smjera pohađaju predavanja iz engleskog jezika vezana isključivo uz svoju struku, što znači da se na RGN fakultetu održavaju četiri različita kolegija Engleski jezik. Predstojnik katedre je dekan fakulteta.

Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Engleski jezik1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Engleski jezik1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Engleski jezik1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 11Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 11Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 11Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 22Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 22Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 22Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 33Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 33Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 33Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 44Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 44Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura 44Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo

Preddiplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Engleski jezik 23Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje