Laboratorij za rudarsku mehanizaciju i arhitektonsko-građevni kamen

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

Laboratorij za rudarsku mehanizaciju i arhitektonsko građevni kamen provodi ispitivanja fizikalno-mehaničkih značajki stijena (Lomna žilavost, rezivost, koeficijent linearnog termičkog širenja i reološka svojstva), ispitivanja tehničko-tehnoloških značajki konstruktivnih čimbenika transportnih traka te ispitivanja fizikalno-mehaničkih značajki čelične užadi. Laboratorij također provodi i terenska mjerenja naprezanja i deformacija u elementima metalnih i betonskih konstrukcija (čelični cjevovodi velikog promjera, metalni kontejneri za naftne platforme, betonska obloga tunela itd.).
Navedena ispitivanja provode se uglavnom prema odgovarajućim hrvatskim i europskim normama, preporukama o ispitivanju (Suggested Methods) Međunarodnog društva za mehaniku stijena (ISRM) za ispitivanja iz područja mehanike stijena.

Voditelj laboratorija: Doc.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge:

Popis metoda i postupaka
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Predložena metoda za određivanje abrazivnosti stijena

ISRM

Predložena metoda za određivanje lomne žilavosti stijena

ISRM

Metode ispitivanja prirodnoga kamena - Određivanje koeficijenta linearnog termičkog širenja

HRN EN 14581:2008

Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu. Tehnički uvjeti za izradu i isporuku

HRN C.H1.030

Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu. Okrugla užad.
Konstrukcija i tehničke karakteristike

HRN C.H1.052

Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu. Plosnata užad.
Konstrukcija i tehničke karakteristike

HRN C.H1.055

Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu. Vlaknasta jezgra. Karakteristike i metode ispitivanja

HRN C.H1.055

Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje zatezanjem

HRN C.A4.002

Mehanička ispitivanja metala. Tehnološko ispitivanje žica uvijanjem (torzijom)

HRN C.A4.016

Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje žica naizmjeničnim previjanjem

HRN C.A4.016

Čelična užad za opću namjenu. Pregled standardiziranih konstrukcija.

HRN C.H1.021 i HRN C.H1.021/1

 

  Sitna i srednja oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Laboratorijski uređaj za ispitivanje lomne žilavosti stijena

Maksimalni tlak 100 bara

Ispitivanje lomne žilavosti stijena.

Zilavost stijena

Laboratorijski uređaj za ispitivanje otpora vrtnje valjaka transportnih traka

 

Ispitivanje otpora vrtnje valjaka transportnih traka.

Valjci

Laboratorijski uređaj za ispitivanje sile izbijanja osovine valjaka transportnih traka

Maksimalni tlak 20 kPa

Ispitivanje sile izbijanja osovine valjaka transportnih traka.

Valjci 1

Laboratorijski uređaj za ispitivanje skošenja krajeva osovine valjaka transportnih traka opterećenih na savijanje

Maksimalni tlak 100 bara

Ispitivanje skošenja krajeva osovine valjakatransportnih traka opterećenih na savijanje.

Valjci 2

Kidalica za ispitivanje vlačne čvrstoće čeličnih žica

Maks sila 25 kN

Ispitivanje vlačne čvrstoće čeličnih žica.

Kidalica

Uređaj za ispitivanje čvrstoće čeličnih žica na previjanje

 

Ispitivanje čvrstoće čeličnih žica na previjanje.

Presavijanje

Uređaj za ispitivanje torzione čvrstoće čeličnih žica

 

Ispitivanje torzione čvrstoće čeličnih žica.

Torzija
Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata)

Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij  

Broj sati vježbi u laboratoriju 

Broj studenata u grupi 

Broj grupa 

Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena 

Obaveni

14

10

3

Nastava u laboratoriju (zanstveno-istraživački rad studenata)

Nastava u laboratoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata) 

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada 

Završni radovi 

Domagoj Grgurić

Ispitivanje abrazivnosti stijena Cerchar metodom 

Diplomski radovi 

Fran Anušić

Utjecaj abrazivnosti stijena na sile rezanja pri radu lančane sjekačice / The influence of rock abrasivity on chain saw cutting forces

Danijel Rajič

Utjecaj napadnog kuta reznih pločica lančane sjekačice na sile rezanja