Obrana doktorskog rada 17. svibnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

Ivan Zelenika, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u srijedu, 17. svibnja 2017. godine, u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Modeliranje radnog obujma podzemnog skladišta plina u funkciji ležišnih parametara i proizvodne opreme"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Tomislav Kurevija, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik,
2. dr. sc. Vladislav Brkić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Hrvoje Kozmar, izv. prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.