Obrana doktorskog rada 6. ožujka 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

Mr. sc. Ozren Hasan, dipl. ing. geol.
branit će
u ponedjeljak, 6. ožujka 2017. godine, u 10 sati
u predavaonici P6 111 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Paleookolišna rekonstrukcija slivova Karinskoga mora, Novigradskoga mora i Velebitskoga kanala tijekom holocena"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Slobodan Miko, naslovni doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik,
2. dr. sc. Goran Durn, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Mladen Juračić, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.