Javni razgovor 11. listopada 2016.

DOKTORSKI STUDIJ

DAVOR ANTOLJAK, dipl. ing. rud.

održat će u utorak, 11. listopada 2016. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Zavisnost specifične energije rezanja stijena o specifičnoj energiji bušenja"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Trpimir Kujundžić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Dalibor Kuhinek, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Tomislav Korman, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Josip Mesec, izv. prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.