Javni seminar, 18. studenoga 2016.

DOKTORSKI STUDIJ

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 18. studenoga 2016., u 8.30 sati
u predavaoni P606 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Geokemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša i arheologiji"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Marta Mileusnić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Goran Durn, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Marija Horvat, znanstvena suradnica Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu.