RGNF u javnosti

Život na RGN-u

Rudarsko-geološko-naftni fakultet intenzivno radi na jačanju veza između poslodavaca i sadašnjih studenata RGNF-a, na promociji svojih studijskih programa srednjoškolcima − budućim studentima RGNF-a i studentima srodnih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na predstavljanju svojih jedinstvenih struka zainteresiranoj javnosti. Odbor za promidžbu RGNF-a organizira niz događanja i aktivnosti tijekom godine.