Povjerenstva za preddiplomske ispite

Završni radovi

Povjerenstvo za diplomske i završne ispite studija rudarstva

 • Predsjednik: Doc.dr.sc. Dubravko Domitrović
 • Zamjenik predsjednika: Doc.dr.sc. Mario Klanfar
 • Tajnik: Poslijedoktorand dr.sc. Helena Vučenović
 • Zamjenik Tajnika: mag.ing. Vjekoslav Herceg

Povjerenstvo za diplomske i završne ispite studija geologije i geološkog inženjerstva

 • Predsjednik povjerenstva: Doc.dr.sc. Zoran Kovač
 • Zamjenik predsjednika povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Ana Maričić
 • Tajnica povjerenstva: Dr.sc. Josipa Kapuralić
 • Zamjenik tajnice: Dr.sc. David Rukavina

Povjerenstvo za diplomske i završne ispite studija naftnog rudarstva

 • Predsjednik: Izv.prof.dr.sc. Luka Perković
 • Zamjenik predsjednika: Doc.dr.sc. Karolina Novak Mavar
 • Tajnik: Mag. ing. Igor Medved
 • Zamjenik Tajnika: mag.ing. Lucija Jukić