Javni razgovor 14. lipnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 14. lipnja 2017. u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Utjecaj minerala glina na fizička svojstva sitnozrnastih tala u podsljemenskoj zoni grada Zagreba"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Goran Durn, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Željko Arbanas, red. prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
5. dr. sc. Anita Grizelj, znanstvena suradnica Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu.