Opservatorij za praćenje klizišta Kostanjek

Terenski laboratorij

Djelatnost opservatorija

Opservatorij za praćenja klizišta Kostanjek namijenjen je: povećanju sigurnosti stanovnika na području klizišta, unaprjeđenju znanstvenih istraživanja i visokoškolskoj edukaciji. Opservatorij za praćenje klizišta Kostanjek opremljen je s približno 40 uređaja za automatizirano praćenje gibanja klizišta Kostanjek, kao i za praćenje uzroka klizanja, oborina i potresa. Mreže različitih tipova senzora instalirane su na površini približne veličine 1 km2, a sastoje se (1) od senzora za mjerenje pomaka (GNSS prijemnici, žičani ekstenzometri kratkog i dugačkog raspona, vertikalni ekstenzometri, inklinometar); (2) od senzora za meteorološka hidrološka i hidrogeološka mjerenja (meteorološka stanica, ombrograf, piezometri sa senzorima za mjerenje pornog tlaka u bušotinama, senzori za mjerenje hidrostatičkih pritisaka u bunarima/bušotinama); i (3) od senzora za geofizička mjerenja (akcelerometri). Većina senzora komunicira u približno realnom vremenu i odašilje podatke u centar za pohranu i obradu podataka u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-RGNF). Na slici je prikazana središnja mjerna postaja Opservatorija Kostanjek, jedna od ukupno 23 lokacije na kojima su instalirani senzori.

Voditelj opservatorija: Prof.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge:

  • Kontinuirana praćenja gibanja klizišta Kostanjek i uzroka klizanja (oborina i potresa) obuhvaćaju obradu podataka i analize podataka opažanja s 15 GNSS stanica, sedam akcelerometara (instaliranih u bušotinama na dubinama 1,5 m, 20 m i 90 m), devet žičanih ekstenzometara, četiri vertikalna žičana ekstenzometra instalirana u bušotini, pet senzora za mjerenje hidrostatičkih pritisaka, četiri senzora za mjerenje pornih pritisaka instaliranih u bušotinama, kišomjera i meteorološke stanice. Obrada podataka GNSS mjerenja (pokrivenost podacima, pogreška mjerenja) provodi se sa svrhom utvrđivanja reprezentativnosti podataka. Analiza podataka GNSS mjerenja (veličina i smjer pomaka, brzina pomaka, obrasci gibanja) provodi se sa svrhom utvrđivanja parametara gibanja klizišta. Obrada i analiza podataka RPV-a obuhvaća određivanje reprezentativnih nizova podataka i parametara RPV-a. Osim obrade i analize podataka, jedna je od aktivnosti na klizištu Kostanjek i provođenje terenskog nadzora na 23 lokacije s instaliranom opremom (održavanje uređaja, promjena baterija i sl.).
  • Korelacija rezultata praćenja gibanja klizišta Kostanjek, oborina i RPV-a obuhvaća obradu podataka i analizu odnosa gibanja klizišta i uzroka klizanja (korelacija opažanja pomaka i RPV-a, korelacija RPV-a i oborina) od siječnja 2013. godine.
  • Izrada izvještaja praćenja obuhvaća izradu dokumentacije svih opažanja gibanja klizišta, oborina, RPV-a i akceleracije (dokumentacija opažanja, obrade i analize podataka) i izradu podloga za prognoziranje gibanja klizišta ovisno o prirodnim ili antropogenim uzrocima. Izvještaj uključuje i izradu uvjeta za uspostavljanje sustava ranog upozoravanja gibanja klizišta Kostanjek i uzroka gibanja.
  • Demonstracija opreme za praćenje klizišta i uzroka klizanja, podataka praćenja i analiza te modeliranja podataka praćenja u okviru nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima. Četiri posjeta studenata Instituta za geografiju i regionalna istraživanja Sveučilišta u Beču organizirana 2014., 2015. i 2017. godine.

Popis metoda i postupaka
Analitički postupak Metoda ispitivanja
Mjerenje relativnog pomaka žičnim ekstenzometrom  

Određivanje apsolutnog položaj pomoću GNSS prijemnika

 

Mjerenje razine podzemne vode pomoću uređaja za mjerenje hidrostatičkog tlaka

 

Mjerenje razine podzemne vode pomoću uređaja za mjerenje pornog tlaka

 

Mjerenje količine kiše pomoću ombrografa

 

Mjerenje akceleracije tla pomoću akcelerometra

 

  Kapitalna oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

15 GNSS prijemnika i antena sa Trimble T4D softverom

GNSS prijemnik Trimble NetR9 TI-2, GNSS antena Trimble Zephyr Geodetic 2

Kontinuirano praćenje pomaka na površini klizišta provodi se na 15 stabiliziranih točaka na području klizišta Kostanjek. Rezultati kontinuiranog praćenja će se primijeniti za interpretaciju pomaka, brzine i akceleracije klizišta.

GNSS prijemnik GNSS antena

7 kompleta akcelerometara (instaliranih u bušotinama na dubinama 1,5 m, 20 m i 90 m) s uređajima za kontinuirano zapisivanje podataka i softverom

Colibrys JGI-SVAC 3C MEMS akcelerometri (3 kom) koje je modificirao Hanshin Co. (Japan) za instalaciju u bušotinama, s vodonepropusnim kućištem i kabelom.


Colibrys SF3000L 3-C MEMS akcelerometri (4 kom).


 

Seismic Source DAQ3-3 3CH digitalni data loger visoke rezolucije, 24bits ADC, 3-kanalni s GPS-om, kabelom za povezivanje, satom i USB memorijom (10 kom).

 

Kontinuirano praćenje akceleracije u podzemlju i na površini klizišta provodi pomoću 7 akcelerometara instaliranih u bušotinama na različitim dubinama na 5 lokacija na području klizišta Kostanjek. Rezultati kontinuiranog praćenja će se primijeniti za interpretaciju potresanja tla uslijed pomaka izazvanih potresom i/ili pomacima klizišta.

Akcelerometar 3
Akcelerometar 1
Akcelerometar 2

 

Sitna i srednja oprema

Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

DIVER

Senzor za mjerenje razine vode mjerenjem hidrostatičkih pritisaka i senzor za mjerenje atmosferskog tlaka s baznom stanicom i Win-Situ softverom

Kontinuirano opažanje razine vode na dva površinska vodotoka na području klizišta Kostanjek i u zaleđu klizišta. Rezultati kontinuiranog praćenja će se primijeniti za određivanje protoka i korelaciju ovih podataka s podacima o oborinama.

Diver 1 Diver 2

ŽIČANI EKSTENZOMETAR

Žičani ekstenzometar s NetLG-501E uređajem za digitalno bilježenje i pohranjivanje podataka.

Kontinuirano opažanje relativnog pomaka na području klizišta Kostanjek provodi se pomoću 13 žičanih ekstenzometara: 8 dugačkog raspona; 1 kratkog raspona; 4 vertikalna ekstenzometra u bušotini. Rezultati kontinuiranog praćenja će se primijeniti za interpretaciju modela klizišta i za razvoj sustava ranog upozoravanja.

Ekstenziometar 1
Ekstenziometar 2

SENZORI ZA MJERENJE HIDROSTATIČKIH PRITISAKA

Senzor za mjerenje razine vode mjerenjem hidrostatičkih pritisaka s NetLG-001E uređajem za digitalno bilježenje podataka.

Kontinuirano opažanje razina podzemne vode na području klizišta Kostanjek provodi se na 3 lokacije u 3 kopana zdenca. Rezultati kontinuiranog praćenja će se primijeniti za interpretaciju modela klizišta.

Senzor 1
Senzor 2

AUTOMATSKI REGISTRATOR OBORINA (POSUDA NA PREVRTANJE - TIPPING BUCKET)

RS-1 automatski registrator oborina (posuda na prevrtanje - tipping bucket) i NETLG-201E uređaj za digitalno bilježenje i pohranjivanje podataka mjerenja.

Kontinuirano opažanje kiše na području klizišta Kostanjek sa svrhom analize i interpretacije količine kiše na pomake klizišta i za razvoj sustava ranog upozoravanja.

Automatski registrator oborina

SENZORI ZA MJERENJE PORNIH PRITISAKA

KPB-PA senzori za mjerenje pornog pritisaka s NetLG-104E uređajem za digitalno bilježenje podataka (datalogerom).

Kontinuirano opažanje pornih pritisaka na području klizišta Kostanjek provodi se u jednoj bušotini na 3 na dubinama: 62,8 m; 50,1 m; i 37,45 m. Rezultati kontinuiranog praćenja će se primijeniti za interpretaciju modela klizišta.

Senzori za mjerenje pornih pritisaka Senzori za mjerenje pornih pritisaka 1
Nastava u opservatoriju (praktičan rad studenata)

Nastava u opservatoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij 

Broj sati vježbi u laboratoriju 

Broj studenata u grupi 

Broj grupa 

Inženjerska geologija 2 

Obavezni 

5

10

2

Inženjerska geologija 

Obavezni

4

9

1

Inženjerska geologija 

Izborni 

4

16

1

Nastava u opservatoriju (zanstveno-istraživački rad studenata)

Nastava u opservatoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata)

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada / Thesis title

Završni radovi 

Marija Debeljak

Identifikacija i opis jezgre bušotine KS-2' na klizištu Kostanjek, Zagreb 

Diplomski radovi / MSc thesis

Ines Štimac

Uloga minerala glina u aktiviranju klizišta Kostanjek 

Projekti u opservatoriju

Projekti u opservatoriju u 2016./2017. 

Znanstveno istraživački projekti (uključivo i sveučilišne potpore) 

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja (potpora SuZ) 

Croatian Virtual Landslide Data Center (IPL projekt)

Clay Mineralogy in Landslide Hazard Assessment (bilateralni Austrijsko-Hrvatski projekt)

 20180922 6