O fakultetu

O RGNF-u

Rudarsko-geološko-naftni fakultet visoko je učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije te se bavi znanstvenim i stručnim radom u znanstvenom području tehničkih znanosti − znanstveno polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo (jedini u Republici Hrvatskoj) i u znanstvenom području prirodnih znanosti − znanstveno polje Geologija (jedan od dva fakulteta u Republici Hrvatskoj).

DJELATNOST FAKULTETA

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pravna je osoba, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, i to u Upisnik znanstvenih organizacija te u Upisnik visokih učilišta.
Temeljni je opći akt Fakulteta Statut Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (pročišćeni tekst) iz 2020. godine.
Djelatnosti su Fakulteta, prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN RH br. 3/97):

 • visoko obrazovanje
 • izdavanje knjiga
 • izdavanje časopisa i periodičkih publikacija
 • rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
 • pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
 • izrada baza podataka i upravljanje bazama podataka
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 • arhitektonske djelatnost i inženjerstvo te s njima povezano savjetovanje
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • djelatnost knjižnica i arhiva
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • hidrogeološka istraživanja i geofizička istraživanja
 • vještačenja iz područja zaštite okoliša, procjene utjecaja na okoliš, geologije, mineralnih sirovina i rudarstva
 • izrada dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina i/ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova
 • izrada rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.
 • djelatnost snimanja iz zraka.