RGN fakultet i struka

RGNF u javnosti

Rudarsko-geološko-naftni fakultet kao znanstvena i obrazovna ustanova neprofitna je i nepolitična organizacija, no nužno surađuje s različitim državnim institucijama, udrugama i gospodarskim subjektima u užem i širem okruženju. Takva je suradnja potrebna radi sudjelovanja Fakulteta u različitim kulturnim događanjima grada i regije, radi informiranosti o tržištu radne snage, doprinosa u izradi različitih pravilnika vezanih za područja koja su u vezi sa studijima na Fakultetu, obavljanja stručne prakse u gospodarskim i drugim organizacijama te brojnih drugih razloga. Takva se suradnja ogleda kroz sudjelovanje u programima razmjene, kroz sudjelovanje u zajedničkoj organizaciji znanstvenih skupova i ljetnih škola, kroz rad na stručnim projektima, kroz suradnju u izdavanju časopisa i znanstvenih publikacija, kroz izvođenje preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija te razmjenu studenata i nastavnika.