Katalozi

Knjižnica

Katalozi korisnicima pružaju informacije o knjižničnoj građi koju knjižnice posjeduju u svojim fondovima. Omogućuju korisnicima da pronađu odgovore na najčešće postavljene upite:

  • Ima li knjižnica određenu publikaciju? (pretraživanje „po naslovu (knjige)“ )
  • Koja djela određenog autora ima knjižnica? (pretraživanje „prema autoru“)
  • Koje publikacije knjižnica posjeduje iz određene teme? (tematsko pretraživanje „prema predmetu“ ili „ključnoj riječi“)

Hrvatski nacionalni skupni katalog razvijaju Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu (što uključuje 45 knjižničnih kataloga sveučilišnih, visokoškolskih te specijalnih knjižnica u Republici Hrvatskoj), Hrvatsko katoličko sveučilište, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Skupni katalog sadrži metapodatke za više od 1,500.000 bibliografskih zapisa te korisnicima pruža informacije o lokaciji pronađene jedinice knjižnične građe kao i podatak o njezinoj dostupnosti te raspoloživosti primjeraka za posudbu u realnom vremenu.

Katalozi knjižnica u Hrvatskoj

Katalozi knjižnica u svijetu