Obrana doktorskog rada 13. listopada 2016.

DOKTORSKI STUDIJ

JASNA KOPIĆ, dipl. ing. geol.
branit će
u četvrtak, 13. listopada 2016. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Određivanje specifične ranjivosti vodonosnika u priljevnom području regionalnoga crpilišta Istočna Slavonija"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Andrea Bačani, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
2. dr. sc. Zoran Nakić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Sanja Kapelj, izv. prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Jelena Parlov, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Ranko Biondić, izv. prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.