Javni razgovor 8. ožujka 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

IVICA PAVIČIĆ, mag. ing. geol.

održat će u srijedu, 8. ožujka 2017. u 9 sati
u vijećnici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija primarne i sekundarne poroznosti gornjotrijaskih dolomita Žumberka"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Željko Duić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Ivan Dragičević, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Tatjana Vlahović, naslovni red. prof. Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,
4. dr. sc. Tonći Grgasović, viši znanstveni suradnik Hrvatskog geološkog instituta,
5. dr. sc. Uroš Barudžija, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.