Obrana doktorskog rada 4. listopada 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

Zoran Kovač, mag. ing. geol.
branit će
u srijedu, 4. listopada 2017. godine u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Podrijetlo nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkoga aluvijalnoga vodonosnika"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Jelena Parlov, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Zoran Nakić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Jadranka Barešić, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković,
4. dr. sc. Andrea Bačani, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Drago Špoljarić, znanstveni suradnik, Visage Technologies d.o.o.