Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja

Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Franjo Šumanovac dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković dipl. ing.

Administrator/ica: Tatjana Rendulić

Tel: +385 1 / 5535748

Fax: +385 1 /

Email: tatjana.rendulic@rgn.unizg.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Franjo Šumanovac55357493749siteV218

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Jasna Orešković55357473747siteV219

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Ivan Medved55357443744siteV215

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Josipa Kapuralić55357433743siteV217

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Ana Brcković55457113711siteV217

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Saša Kolar55357423742siteV220

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Tatjana Rendulić5535748 3748siteV227
Marina Rožmarić5535748 3748siteV227

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

7

Aktivnosti zavoda
Departments activity

8

Nastavno osoblje
Teaching staff

3

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

1

Suradnička zvanja
Research associates

2

Novi stručni projekti
New professional projects

0

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

2

Mentorstva disertacija
PhD supervising

4

 

 

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

3

 

Znanstveni rad članova Zavoda za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja posljednjih se godina temelji na podacima pasivnih seizmičkih istraživanja, prikupljenim u okviru međunarodnog znanstvenog projekta ALPASS-DIPS, koji omogućuju primjenu metoda seizmičke tomografije i analize funkcija prijamnika. U početnoj su fazi snimljeni podaci interpretirani metodom funkcija prijamnika kako bi se odredili diskontinuiteti seizmičkih brzina u Zemljinoj kori i gornjem plaštu. Daljnja obrada i interpretacija podataka izvode se metodama seizmičke tomografije. Korišteni su i podaci permanentnih seizmičkih stanica na području Hrvatske i okolnih država, dostupni u bazama podataka (ORFEUS i sl.), a cilj je bio riješiti problem potencijalne jadranske subdukcije.
Rezultati dobiveni teleseizmičkom tomografijom na području Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena objavljeni su u dva znanstvena rada u CC časopisima. Litosferni model na kontaktu Jadranske mikroploče i Panonskog tektonskog segmenta za cijeli pojas Dinarida objavljen je u časopisu „Tectonophysics”, dok je u časopisu „Journal of Applied Geophysics” objavljen rad „Exploration of buried carbonate aquifers by the inverse and forward modelling of the Controlled Source Audio-Magnetotelluric dana”.
U okviru doktorskog rada primijenit će se metoda tomografije lokalnih potresa. Njezin je cilj definirati 3D model seizmičkih brzina dovoljne rezolucije kako bi se odredile strukture različite brzine, debljina kore i kako bi se, uz dosadašnja saznanja, definirale glavne strukturne značajke kore. Prvi rezultati istraživanja koji su obuhvatili sjeverni dio Dinarida prezentirani su na konferenciji „13th Workshop on Alpine Geological Studies – Émile Argand
Conference (EGU Series)”.
Razvija se i primjena magnetotelurske metode (MT), te se podaci prikupljeni terenskim mjerenjima interpretiraju metodama inverzije i modeliranja. Stoga je financijska potpora istraživanjima
Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini dodijeljena projektu pod nazivom „Istraživanja dubokih karbonatnih vodonosnika magnetotelurskom metodom”. Duboka istraživanja litosfere nastavljena su u 2018. godini projektom „Trodimenzionalni model strukture kore i gornjeg plašta na području Dinarida”.
Zavod surađuje s gospodarstvom jer je razvoj metoda geofizičkih istraživanja i rudarskih mjerenja nezamisliv bez primjene u konkretnim istraživačkim projektima. U izvođenju terenskih istraživanja sudjeluju mnogi diplomandi i drugi studenti, što im omogućuje stjecanje neophodnih terenskih znanja i vještina. U okviru ovih istraživanja primjenjuju se sve raspoložive geofizičke metode: električne, elektromagnetne, seizmičke (refleksijske i refrakcijske), gravimetrijske, magnetometrijske i karotažne. Područja suradnje s gospodarstvom jesu geofizička istraživanja u okviru strukturno-geoloških istraživanja, hidrogeoloških istraživanja, istraživanja pitke vode u aluvijalnim i krškim terenima, geotehničkih i inženjersko-geoloških istraživanja, istraživanja okoliša i nadgledanja u zaštiti okoliša, geodetskih i rudarskih mjerenja.
U akademskoj godini 2017./2018. izvedena su geofizička istraživanja u okviru vodoistražnih radova na području Ližnjana u Istri, Zdenaca i Orebića. Istraživanja su izvedena za Hrvatske vode i PP Orahovicu.


Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Geodezija3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Bušotinska karotaža4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Geodezija i rudarska mjerenja4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove geofizičkih istraživanja 14Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Osnove geofizičkih istraživanja 25Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Diplomski - obvezni predmeti

Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja ND1 Seizmička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja ND1 Seizmička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja ND1 Seizmička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja ND1 Seizmička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja ND2, Seizmički atributi i AVA analize1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja ND2, Seizmički atributi i AVA analize1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja ND2, Seizmički atributi i AVA analize1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja ND2, Seizmički atributi i AVA analize1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND1, Površinska geofizička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND1, Površinska geofizička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND1, Površinska geofizička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND1, Površinska geofizička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND2 Bušotinska geofizička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND2 Bušotinska geofizička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND2 Bušotinska geofizička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND2 Bušotinska geofizička istraživanja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND3 Geofizička modeliranja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND3 Geofizička modeliranja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND3 Geofizička modeliranja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Površinska i bušotinska geofizička istraživanja ND3 Geofizička modeliranja1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Primijenjena geofizika1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Primijenjena geofizika 11Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Primijenjena geofizika 11Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Primijenjena geofizika 11Sveučilišni diplomski Geotehnika
Geofizička istraživanja2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Energetika
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Okolišna i inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Okolišna i inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Primijenjena geofizika 22Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Daljinska istraživanja3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Daljinska istraživanja3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Seizmička i sekvencijska stratigrafija3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje