Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja


Predstojnik zavoda: doc. dr. sc. Ivan Medved dipl. ing. geod.

Zamjenik predstojnika zavoda: izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković dipl. ing.

Administrator/ica: Tatjana Rendulić


Tel: +385 1 / 5535748

Fax: +385 1 /

Email: tatjana.rendulic@rgn.unizg.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Franjo Šumanovac55357493749siteV218

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Jasna Orešković55357473747siteV219

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Ivan Medved55357443744siteV215

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Josipa Kapuralić55357433743siteV217

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Ana Brcković55457113711siteV217

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Saša Kolar55357423742 V220

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Tatjana Rendulić5535748 3748 V227

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

7

Aktivnosti zavoda
Departments activity

8

Nastavno osoblje
Teaching staff

3

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

1

Suradnička zvanja
Research associates

2

Novi stručni projekti
New professional projects

0

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

2

Mentorstva disertacija
PhD supervising

4

 

 

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

3

 

Znanstveni rad članova Zavoda za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja posljednjih se godina temelji na podacima pasivnih seizmičkih istraživanja, prikupljenim u okviru međunarodnog znanstvenog projekta ALPASS-DIPS, koji omogućuju primjenu metoda seizmičke tomografije i analize funkcija prijamnika. U početnoj su fazi snimljeni podaci interpretirani metodom funkcija prijamnika kako bi se odredili diskontinuiteti seizmičkih brzina u Zemljinoj kori i gornjem plaštu. Daljnja obrada i interpretacija podataka izvode se metodama seizmičke tomografije. Korišteni su i podaci permanentnih seizmičkih stanica na području Hrvatske i okolnih država, dostupni u bazama podataka (ORFEUS i sl.), a cilj je bio riješiti problem potencijalne jadranske subdukcije.
Rezultati dobiveni teleseizmičkom tomografijom na području Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena objavljeni su u dva znanstvena rada u CC časopisima. Litosferni model na kontaktu Jadranske mikroploče i Panonskog tektonskog segmenta za cijeli pojas Dinarida objavljen je u časopisu „Tectonophysics”, dok je u časopisu „Journal of Applied Geophysics” objavljen rad „Exploration of buried carbonate aquifers by the inverse and forward modelling of the Controlled Source Audio-Magnetotelluric dana”.
U okviru doktorskog rada primijenit će se metoda tomografije lokalnih potresa. Njezin je cilj definirati 3D model seizmičkih brzina dovoljne rezolucije kako bi se odredile strukture različite brzine, debljina kore i kako bi se, uz dosadašnja saznanja, definirale glavne strukturne značajke kore. Prvi rezultati istraživanja koji su obuhvatili sjeverni dio Dinarida prezentirani su na konferenciji „13th Workshop on Alpine Geological Studies – Émile Argand
Conference (EGU Series)”.
Razvija se i primjena magnetotelurske metode (MT), te se podaci prikupljeni terenskim mjerenjima interpretiraju metodama inverzije i modeliranja. Stoga je financijska potpora istraživanjima
Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini dodijeljena projektu pod nazivom „Istraživanja dubokih karbonatnih vodonosnika magnetotelurskom metodom”. Duboka istraživanja litosfere nastavljena su u 2018. godini projektom „Trodimenzionalni model strukture kore i gornjeg plašta na području Dinarida”.
Zavod surađuje s gospodarstvom jer je razvoj metoda geofizičkih istraživanja i rudarskih mjerenja nezamisliv bez primjene u konkretnim istraživačkim projektima. U izvođenju terenskih istraživanja sudjeluju mnogi diplomandi i drugi studenti, što im omogućuje stjecanje neophodnih terenskih znanja i vještina. U okviru ovih istraživanja primjenjuju se sve raspoložive geofizičke metode: električne, elektromagnetne, seizmičke (refleksijske i refrakcijske), gravimetrijske, magnetometrijske i karotažne. Područja suradnje s gospodarstvom jesu geofizička istraživanja u okviru strukturno-geoloških istraživanja, hidrogeoloških istraživanja, istraživanja pitke vode u aluvijalnim i krškim terenima, geotehničkih i inženjersko-geoloških istraživanja, istraživanja okoliša i nadgledanja u zaštiti okoliša, geodetskih i rudarskih mjerenja.
U akademskoj godini 2017./2018. izvedena su geofizička istraživanja u okviru vodoistražnih radova na području Ližnjana u Istri, Zdenaca i Orebića. Istraživanja su izvedena za Hrvatske vode i PP Orahovicu.


Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Geodezija3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Bušotinska karotaža4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Geodezija i rudarska mjerenja4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove geofizičkih istraživanja 14Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Osnove geofizičkih istraživanja 25Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Diplomski - obvezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Primijenjena geofizika1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Primijenjena geofizika 11Sveučilišni diplomski Geotehnika
Primijenjena geofizika 11Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Primijenjena geofizika 11Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geofizička istraživanja2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Okolišna i inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Okolišna i inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša

Diplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Energetika
Inženjerska geofizika2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Primijenjena geofizika 22Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Daljinska istraživanja3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Daljinska istraživanja3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje