Oznaka visoke razine kvalitete

DOKTORSKI STUDIJ

Doktorskom studiju Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo dodijeljena je oznaka visoke razine kvalitete u postupku reakreditacije doktorskih programa provedenom 2016. – 2019. Reakreditacija je obuhvatila postojeće doktorske programe na nacionalnoj razini.

Od 124 vrednovana studijska programa, deset programa (8 %) dobili su oznake visoke kvalitete.

Oznaka visoke razine kvalitete izdaje se na temelju preporuke međunarodnog ocjenjivačkog panela sastavljenog od vrsnih stručnjaka za odgovarajuće znanstveno područje.


Oznaka visoke razine kvalitete 002


Oznaka visoke razine kvalitete.