Laboratorij za mikropaleontologiju i naftnogeološko računalno središte

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

U laboratoriju se izvodi znanstvena i nastavna djelatnost unutar dvije cjeline: (i) petrografska i paleonotloška analiza stijenskog materijala i rasutih uzoraka i (ii) naftnogeološki dio za obradbu dubinskogeoloških podataka. Opremljen je sa opremom za mokro sijanje, trinokularnom lupom, petrografskim mikoroskopom, dva računala i jednom radnom stanicom.

Voditelj laboratorija: Doc.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge:

  • mokro sijanje uzoraka i izdvajanje mikrofosilne flore i faune
  • priprema rastresitih uzoraka za izradbu petrografskih preparata
  • petrografska determinacija stijena na temelju izbrusaka
  • izradba dubinskogeoloških karata.
Popis metoda i postupaka
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Izradba mikrošlem preparata

 

Priprema rastresitih materijala za izradbu izbrusaka

 

Mikropetrografska analiza stijenskih izbrusaka (prolazna svjetlost) te njihovo mikrofotografiranje

 

Mikropetrografska analiza stijenskih nabrusaka (reflektirana svjetlost) te njihovo mikrofotografiranje

 

Odredba fosila i izdvajanje minerala ili vulkanskog stakla u sitnoj frakciji stijene

 

 Sitna i srednja oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Oprema za mokro sijanje uzoraka

Više sita različitog promjera oka.

Koristi se za pripremu uzorka za izdvajanje mikrofosila i pripremu za izradbu izbrusaka nekonsolidiranih naslaga.

Sita mokro sijanje

Trinokularna Stereo lupa Optika SZN-T

Povećanje do 40x s mogućnošću fotografiranja uzoraka (Optika Pro-5 kamera).

Koristi se za određivanje mikrofosila, petrografskog sastava rastresitih sedimenata.

Trinokularna lupa

Leica DM LM/P

Polarizacijski mikroskop s mogućnošću izradbe mikrofotografija (DFC280 kamera).

Određivanje petrografskog sastava stijena i određivanje fosila na temelju izbrusaka.

Polarizacijski

Dell T7400

Radna stanica.

Radna stanica prilagođena za izvedbu naftnogeoloških programa (Petrel, Interactive Petrophysics).

Dell 7400
Nastava u laboratoriju (zanstveno-istraživački rad studenata)

Nastava u laboratoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata) 

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada 

Završni radovi 

Glorija Majić

Digitalizacija potpovršinske građe područja Prevlake 

Marcel Sertić

Petrološke i morfometrijske karakteristike arenitnih sedimenata s područja Požeške kotline 

Diplomski radovi 

Monika Kovačević

Petrološke, petrofizikalne i gekemijske značajke miocenskih naslaga Požeške kotline