Tajništvo

Dekanat

URUDŽBENI ZAPISNIK

TAJNIŠTVO
Ime/E-mail Funkcija Telefon kućni Lokacija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Glavna tajnica fakulteta 5535703 2703 VP17
         
JAVNA NABAVA
Ime/E-mail Funkcija Telefon kućni Lokacija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica javne nabave 5535735 2735 VP12
         
STUDENTSKA REFERADA
Ime/E-mail Funkcija Telefon kućni Lokacija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica ureda za diplomske studije 5535705 2705 VP07
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica ureda za preddiplomske studije 5535738 2738 VP07
         
URED ZA SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM
Ime/E-mail Funkcija Telefon kućni Lokacija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica ureda za sustav upravljanja kvalitetom 5535733 2733 VP10
         
SLUŽBA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
Ime/E-mail Funkcija Telefon kućni Lokacija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica pravnih poslova 5556240 2240 VP10
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica kadrovskih poslova 5535706 2706 VP10
         
URED ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, MEĐUNARODNU SURADNJU I PROJEKTE
Ime/E-mail Funkcija Telefon kućni Lokacija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica Ureda za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte 5535708 2708 VP05
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Stručna suradnica za poslijediplomski studij 5556249 2249 VP05
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Stručna suradnica za projekte 5535711 2711 VP04
         
Ime/E-mail Funkcija Telefon kućni Lokacija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica pisarnice 5535716 2716 VP09
         
DOPREMA I OTPREMA POŠTE
Ime/E-mail Funkcija Telefon kućni Lokacija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica pismohrane i dostavljač 5535715 2715 VP09
         
SLUŽBA ZA TEHNIČKE POSLOVE
Ime/E-mail Funkcija Telefon kućni Lokacija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Upravitelj zgrade i poslova održavanja 5535712 2712 MS03
Ivica Juraić Kućni majstor 5535878 7878 MS03
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Kućni majstor 5535878 7878 MS03
         
ČIŠĆENJE
Ime/E-mail Funkcija Telefon kućni Lokacija
Mirjana Beljo Spremačica 5535718 2718 V101
Lucić Sandra Spremačica 5535714 2714 MP01
Kosovka Došen Spremačica 5535848 6848 NP04
Jurakić Luca Spremačica 5535862 7862 V201
Ivana Memić Spremačica 5535915 2915 V701
Draženka Krčelić Spremačica 5535801 5801 V301
Nevenka Šafer Spremačica 5535773 4773 V501
Grahić Jasnica Spremačica 5535714 2714 MP01
Marica Galjuf Spremačica 5535883 7883 V401