Laboratorij za inženjersku geologiju i hidrogeologiju

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

Laboratorij za inženjersku geologiju i hidrogeologiju koristi se za izvođenje nastave, znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata. U sklopu nastave opisuju se uzorci tla prikupljeni na terenu te se prezentira dio opreme za geotehnička istraživanja, izvode se granulometrijske analize i priprema uzoraka za ispitivanje hidrauličke vodljivosti u permeametrima, provode se eksperimenti određivanja hidrogeoloških parametara (poroznost, specifično davanje, disperzivnost) te se prezentira oprema i rad s opremom za terenska hidrogeološka istraživanja. U znanstvenoistraživačke svrhe te za potrebe suradnje s privredom u laboratoriju se izvodi determinacija bušotinskih jezgara i odabir uzoraka za inženjerskogeološka ispitivanja, skladišti se hidrogeološka oprema, priprema se oprema za teren i skladište se uzorci prikupljeni na terenu.

Voditelj laboratorija: Izv.prof dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Laboratorij zasebno ne pruža usluge, već se koristi u sklopu inženjerskogeoloških i hidrogeoloških projekata.

Popis metoda i postupaka ispitivanja
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Mjerenje razine podzemene vode

 

Mjerenje koncentracije trasera u bušotinama

 

Automatizirano mjerenje električne vodljivosti i temperature podzemne vode u piezometrima

 

Automatizirano mjerenje razina podzemne vode u piezometrima

 

Određivanje hidrauličke vodljivosti slabopropusnih materijala (K=10-5-10-9 m/s)

 

Uzorkovanje vodenog eluata tla

 

Mjerenje električne vodljivosti tla

 

Mjerenje matričnog potencijala tla

 

Određivanje čvrstoće u točki

 

Određivanje čvrstoće stijena i zidova pukotina

 

  Srednja i sitna oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Prijenosna preša za tlo

 

Klasifikacija tla 

Mala presa

Mjerač razine podzemne vode

 

Mjerenje razine podzemne vode

Mjerac RPV

Flourometar

Omogućuje simultano mjerenja tri vrste trasera i mjerenje mutnoće.

Eksperimenti trasiranja 

Flourometar

HOBO loger – mjerač električne vodljivosti

Memorija – 18,500 mjerenja temperature i električne vodljivosti
Frekvencija uzorkovanja - 1 s do 18 h
Raspon mjerenja - Električna vodljivost: Niski raspon: 0 do 1,000 µS/cm; Puni raspon: 0 do 10,000 µS/cm - Temperatura: 5 do 35°C (41 do 95°F)

Automatizirano mjerenje električne vodljivosti i temperature podzemne vode u piezometrima 

Mjerac el vodljivosti

HOBO loger – mjerač razine podzemne vode

Raspon mjerenja - 0 do 207 kPa (0 do 30 psia); približno 0 do 9 m dubine vode na razini mora ili 0 do 12 m dubine vode na 3,000 m nadmorske visine.
Preciznost mjerenja razine podzemne vode – Tipična pogreška: 0.5 cm
Maksimalna pogreška: 1.0 cm

Automatizirano mjerenje razina podzemne vode u piezometrima

Mjerac razine podzemne vode

Permeametar s promjenjivom razinom

Ćelija – bešavna cijev 100 mm promjer x 130 mm visina
Baza – Porozna ploča s tri šipke
Gornja ploča – Napravljena da prihvaća manje cijevi
Težina 3.4 kg

Za slabopropusne materijale (K=10-5-10-9 m/s)

Permeametar

Set za uzorkovanje vodene otopine tla poroznim pločama

Veličina ploče: 50 x 50 cm
Materijal membrane: poliamid
Promjer pora na membrani: 0,45 μm

Terenska mjerenja
Kalibracija modela, monitoring transporta
Ekološki projekti
Agronomski ili šumski projekti

Prozirne ploce

Sonde za elektrovodljivost

Duljina sondi: 45 cm
Mjerni raspon: 0 μS/cm ... 20000 μS/cm

Terenska mjerenja
Kalibracija modela, monitoring transporta
Ekološki projekti
Agronomski ili šumski projekti

Sonde za el vodljivost

Tenziometar T4

Mjerni raspon: +100 kPa ... -85 kPa
Preciznost: ±0.5 kPa
Promjer cijevi: Ø 25 mm
Duljina cijevi: 10 ... 200 cm
Porozna keramička posuda: Ø 24 mm; duljina 60 mm

Terenska mjerenja
Kalibracija modela, monitoring transporta
Ekološki projekti
Agronomski ili šumski projekti
Određivanje retencijskih krivulja in-situ

Tenziometar

Aparat za određivanje čvrstoće u točki

 

Određivanje čvrstoće u točki za klasifikaciju stijena

Aparat za određivanje čvrstoće u točki

Polarizacijski mikroskop Leica DMLP s kamerom DFC280

Izvor prolazne i reflektirane svjetlosti, povećanje do 400×

Mikroskopsko petrografsko određivanje minerala i stijena te njihovo mikrofotografiranje

Polarizacijski mikroskop

Pribor za uzorkovanje tla (Soil sampling kit)

7,5 m

Soil sampling

Sampling kit

Schmidtov čekić

tip L 0,74 Nm

Određivanje čvrstoće stijena i zidova pukotina

Schmidt

Trinokularna lupa Optika SZ-T1

45x povećanje, digitalna kamera 5 Mpix

Odredba fosila i izdvajanje minerala ili vulkanskog stakla u sitnoj frakciji stijene

Trinokularna lupa Optika

Prijenosna preša za stijene (CT 710 M portable rock tester)

120 000 kg

Klasifikacija stijena

Velika presa
Nastava u laboratoriju

Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij 

Broj sati vježbi u laboratoriju 

Broj studenata u grupi 

Broj grupa 

Dinamika podzemnih voda 1 

Obavezni 

4

13

2

Hidrogeologija 2 

Obavezni 

4

13

2

Izvedba bušotina i zdenaca 

Izborni 

4

12

1

Projektiranje hidrogeoloških istraživanja 

Izborni 

2

7

1

Nastava u laboratoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata)

Nastava u laboratoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata) 

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada 

Diplomski radovi 

Marija Čambala

Određivanje hidrauličke vodljivosti metodom permeametra sa stalnom razinom na lijevom zaobalju istočnog dijela zagrebačkog vodonosnika 

Projekti u laboratoriju

Projekti u laboratoriju u 2016./2017. 

Znanstveno istraživački projekti (uključivo i sveučilišne potpore) 

Procjena podrijetla nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkog vodonosnog sustava 

Kvantifikacija efektivne infiltracije oborina uspostavom istraživačkog poligona 

 20180921 1