Javni seminar 13. listopada 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.
održat će

u petak,13. listopada 2017., u 9.30 sati
u vjećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija
pod naslovom:

 

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Rajna Rajić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.