Podzemni istraživački poligon Rudnik sv. Barbara

Terenski laboratorij

Djelatnost opservatorija

Podzemni istraživački poligon Rudnik sv. Barbara koristi se za stručna i znanstvena istraživanja, u edukacijske svrhe te istraživanja i opažanja za potrebe rudnika. Poligon služi razvoju i postavljanju trajnih i privremenih eksperimenata te provođenju istraživačkih aktivnosti i ispitivanja iz područja vjetrenja, sigurnosti, geotehnike i geotehničkih opažanja, podzemnih odlagališta, izrade podzemnih prostorija i podgradnih sustava. Postavljeni eksperimenti koriste se isto tako za izvođenje terenske nastave te pokaznih i praktičnih vježbi stručnih kolegija u okviru preddiplomskog i diplomskog studija Rudarstva.

Voditelj laboratorija: doc.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Popis metoda i postupaka
Mikroklimatski parametri

Trenutni eksperimentalni postav za mikroklimatske parametre omogućuje simultano kontinuirano mjerenje barometarskog tlaka, temperature i vlažnosti zraka na više točaka u rudniku. Podaci se analiziraju i pohranjuju PLC-om, koriste za regulaciju rada ventilatora te prenose GSM mrežom na daljinu. 

THM efekti Eksperiment s THM efektima omogućuje mjerenja promjena na stijeni, materijalu ispune i  grijaćem tijelu u realnim uvjetima odlaganja, a odnosi se na oštećenja i toplinsko širenje stijena, bubrenje i promjene na materijalu ispune, koroziju spremnika, instrumentarije eksperimenta, utjecaj na mjernu opremu i sl.

Mjerenje koncentracije radona

Povremeno mjerenje koncentracije radona provodi se kao kontrola životnih/radnih uvjeta u rudniku, u svrhu ocjene potrebe za zaštitom ljudi od prirodnog ionizirajućeg zračenja. Mjerenja se provode periodički po potrebi, u atmosferi rudnika i u podinskoj stijeni (nasutom materijalu) te u tlu u okolici rudnika.

 

Sitna i srednja oprema
​​
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

PLC

M-duino PLC opremljen analognim/digitalnim ulazima/izlazima, SD karticom, GPRS modulom, RS485 komunikacijom

Prikupljanje i pohrana podataka s mjernih pretvornika, transfer putem GSM mreže, analiza parametara i upravljanje ventilatorom

1

Mjerni pretvornik

Sensirion SHT 31 osjetilo temeprature i vlage, LPS25H osjetilo barometarskog tlaka, RS485 komunikacijski modul

Mjerenje mikroklimatskih parametara

2

Mjerni pretvornik

Rotronic HF 1 osjetilo temperature i relativne vlažnosti

Mjerenje mikroklimatskih parametara

3

S/FPT kabel

S/FPT Cat6 kabel, oklopljen, PP vanjski plašt, 500 m

Komunikacija i napajanje senzorske mreže

4

Cilindrični grijač

Električni grijač, temperaturno regulirani, uljno-kvarcni prijenos topline

Ispitivanje THM efekata

5

Pretvornici temperature

 Dallas DS18B20  Ispitivanje THM efekata 6 
Upravljački sklop

PID regulator grijača, Ardino Leonardo,
RS 485 modul

Regulacije grijača, očitanje senzora, komunikacija 7 
Uređaji za mjerenje koncentracije radona u atmosferi SARAD – Radon Scout Home Mjerenje koncentracije radona u prostoru 8

Pretvornici vlažnosti

Osjetilo za mjerenje vlažnosti materijala Osjetilo za mjerenje vlažnosti materijala 9

 

Nastava u laboratoriju (praktikum)

Naziv kolegija 

Oblik nastave i metode

Vjetrenje i odvodnjavanje

Praktične vježbe, diplomski radovi

Tehnika sigurnosti

Praktične vježbe, diplomski radovi

Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela

Praktične vježbe, diplomski radovi

Podzemna odlagališta

Praktične vježbe, diplomski radovi

Geotehnička ispitivanja i opažanja

Praktične vježbe, diplomski radovi

Poboljšanje tla i stijena

Praktične vježbe, diplomski radovi

 

Nastava u laboratoriju (studentski radovi)

Ime i Prezime studenta 

Tema rada

David Šarko

IdAnaliza točke rosišta atmosferskog zraka u okolini rudnika  sv. Barbara u rudama

María González Llaneza

Simulation and Improvement on Ventilation System of Sveta Barbara Mine in Sambor

 

Projekti u laboratoriju

Istraživački

Unaprijeđenje ventilacijskog sustava rudnika sv. Barbara i dugoročno opažanje mikroklimatskih i ventilacijskih parametara

In situ simulacija termičko-hidro-mehaničkih efekata na stijenu i materijal ispune i provjera koncepta numeričkim modelom

 

Edukacijski

 

Stručni

 

 20180922 6