Javni seminar 29. rujna 2016.

DOKTORSKI STUDIJ

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će

u četvrtak, 29. rujna 2016., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Vrste tla unutar litostratigrafskih jedinica panonskih i pleistocenskih naslaga Podsljemenske zone u gradu Zagrebu"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Goran Durn, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Dubravko Domitrović, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.