Javni razgvor 19. prosinca 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

ŠIME BILIĆ, mag. geol.

održat će u utorak, 19. prosinca 2017. u 15 sati
u predavaonici P6 414 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Petrogeneza peridotita i piroksenita na području Banovine, Hrvatska"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Bruno Tomljenović, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Vesnica Garašić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Damir Slovenec, znanstveni savjetnik Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu.