Javni seminar 13. siječnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 13. siječnja 2017., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Pregled metoda istraživanja utjecaja minerala glina na fizičko-mehanička svojstva sitnozrnastih tala"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Goran Durn, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Kosta Urumović, znanstveni suradnik Hrvatskog geološkog instituta.