AAI@EduHr

Studenti i nastavnici

Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu implementirana je povezanost ISVU i AAI@EduHr sustava. RGN fakultet Sveučilišta u Zagrebu ne može utjecati na procese ISVU sustava. Međutim, procesi ISVU sustava mogu utjecati kako na postupke opisane u dokumentiranom postupku, tako i na točnost, cjelovitost i aktualnost zapisa u AAI@EduHR imeniku RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Može se reći kako ISVU sustav u većoj mjeri upravlja sadržajem AAI@EduHr imenika RGN fakulteta. ISVU sustav upravlja AAI@EduHr imenikom jednosmjerno tj. ISVU sustav ažurira, prepisuje, briše i stvara elektroničke identitete studenata i zaposlenika u AAI@EduHr imeniku, a promjene učinjene u AAI@EduHr imeniku se ne prenose u ISVU sustav. Ovo ne vrijedi za elektroničke identitete studenata na doktorskom studiju koji nisu uključeni u ISVU sustav.

Proces „Informacijsko održavanje AAI@EduHr imenika“ implementiraju slijedeći pod procesi :

Više možete pročitati u: Procedura za informacijsko održavanje AAI RGNf.