Poziv na dostavu ponude "Organizacija domjenka "

Poziv na dostavu ponuda „ Usluge prijevoza autobusima s vozačem za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ u periodu od studenog 2019.g. do ožujka 2020.g., (zaključno s 29.2.2020.).

Dostava ponude najkasnije do 13.11.2019. godine. do 10,00 sati.

Dokumentacija:


Troškovnik
Poziv na dostavu ponuda


1. Izmjena troškovnik
Pitanje potencijalnog ponuditelja


1. Odgovor naručitelja


Predmet:

Nabava i isporuka potrošnog materijala za printere i ostalog potrošnog materijala za informatičku opremu za 2020.g

Molimo za dostavu ponuda do najkasnije do 11.11.2019.g. do 10,00 sati.

Dokumenti u privitku:
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - poziv na dostavu ponuda, Uredski materijal za 2020.g.

Predmet:

nabava i isporuka uredskog materijala za 2020.g.

osnovom zaprimljenog upita potencijalnog ponuditelja, u privitku dostavljamo odgovor naručitelja i izmijenjeni troškovnik.

Obzirom na navedene izmjene troškovnika, Naručitelj produljuje rok dostave ponuda, te isti sada glasi:
Ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 08.11.2019. do 10,00 sati.

Ostale odredbe poziva na dostavu ponuda ostaju nepromijenjene.

Dokumenti u privitku:
Predmet:

Nabava i isporuka higijenskog materijala – toaletnog pribora za 2020.g. za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u 2020.g.

Molimo za dostavu ponuda do najkasnije do 04.11.2019.g. do 10,00 sati.

Dokumenti u privitku:Poziv na dostavu ponude "Krovopokrivački radovi - sanacija krovišta Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu" 

PONIŠTEN NATJEČAJ

Poziv na dostavu ponude "Krovopokrivački radovi - sanacija krovišta Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu" 

Poziv na dostavu ponude "Usluga prijevoza autobusima s vozačem" - Ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponude "Usluga prijevoza autobusima s vozačem"

Predmet nabave:

Usluga održavanja tečajeva engleskog jezika za nastavnike

Nabava i isporuka promotivnog materijala za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2019.g.

EV. broj nabave 31-JN/2019

Zahtjev za dostavom ponuda
Predmet nabave: "Osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode i odgovornosti managera"


EV. BROJ: 108-JN/2019


Priloženi dokumenti:

1. Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.
2. Troškovnik
3. Prilog 1., 2., 3. i  7.
4. Prilog 5. Tehnička specifikacija
5. Upitnik.
6. Zahtjev za dostavom ponuda.

Predmet nabave:

Usluga organizacija prehrane za potrebe Ljetne škole naftnog rudarstva (PESS) i Jesenske škole rudarstva u Dubrovniku u 2019.godine

Predmet nabave:

Usluga održavanja tečajeva engleskog jezika za nastavnike

Predmet nabave:

Poziv na dostavu ponude - Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Predmet nabave:

Poziv na dostavu ponude - Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Predmet nabave:

Nabava i isporuka materijala za čišćenje i održavanje za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 2019.g.

Predmet nabave:

Poziv na dostavu ponude za izgradnju parkirališta za osobna vozila - projekt prometnice TD 38/16 listopad 2017.

Predmet nabave:

Poziv na dostavu ponude - Nabava usluge najma multifunkcijskih uređaja

Predmet nabave:

Poziv na dostavu ponude za Usluge prijevoza autobusima s vozačem

Predmet nabave:

Nabava i isporuka potrošnog materijala za printere i ostalog potrošnog materijala za informatičku opremu  za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 2019.g.

Predmet nabave:

Nabava i isporuka uredkog materijala za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 2019.g.

Predmet nabave:

Nabava i isporuka higijenskog materijala – toaletnog pribora za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 2019.g.

Predmet nabave:

Poziv za prikupljanjem ponuda - Priručnik “Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu, Priručnik za projektiranje, izradu, ugradnju, održavanje i popravak“

Evidencijski broj nabave: 3-JN

Usluge prijevoza autobusa s vozačem.

Ev. broj: 92 - JN

Predmet nabave: Zahtjev za prikupljanjem ponuda - Usluga organizacija prehrane za potrebe Ljetne škole naftnog rudarstva (PESS) i jesenske škole rudarstva u Dubrovniku u 2018. godine

Predmet nabave: Usluge prijevoza autobusima s vozačem

Postupak jednostavne nabave: „Radne stanice“

EV. BROJ: 61-JN/JEDNOSTAVNA NABAVA

Postupak jednostavne nabave: „Osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode i odgovornosti managera“

EV. BROJ:57-JN/JEDNOSTAVNA NABAVA

Nabava i isporuka potrošnog materijala za informatičku opremu u 2018.g. za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

Ev.broj:17/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Poziv za dostavu ponude u prilogu

Troškovnik

Usluge nabavke uredskog materijala 2018.g. za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.
Ev.broj:16/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Poziv za dostavu ponude u prilogu

Troškovnik

Usluge prijevoza autobusima s vozačem
Ev.broj:19/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

ZAHTJEV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ZA 2018.g.

Ev.br. 15/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

ZAHTJEV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU HIGIJENSKOG I TOALETNOG PAPIRA ZA 2018

Ev.br. 14/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

ZAHTJEV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU, ISPORUKU I MONTAŽU KLIMA INVERTER KLIMA UREĐJA

Ev.broj:13/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Zahtjev za nabavu školskog namještaja, za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Grupa 2.

Ev.broj: 11/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Usluge za građevinske radove: rušenja i demontaže, zidarsko-gips kartonske te zidarske radove za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ev.broj:04/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Usluga podopolagačkih radova za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ev.broj:06/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Usluga soboslikarsko-ličilačkih radova za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ev.broj:09/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Usluga Limarsko-bravarskih radova za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ev.broj:07/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Zahtjev za dostavu ponude za izradu namještaja po mjeri za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ev.broj: 10/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Odluka o poništenju grupe 1. po predmetnu nabave. „Izrada, isporuka i montaža uredskog i školskog namještaja“ za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ev. broj: 02/2017-JN

Usluga stolarskih radova za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ev.broj:05/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Poziv za dostavu ponuda isporuke i nabave, izrade i montaže uredskog i školskog namještaja.

Usluga Staklarskih radova za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ev.broj:08/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Poziv za dostavu ponude u prilogu

Troškovnik

Usluge prijevoza autobusima s vozačem
Ev.broj:03/2017 JEDNOSTAVNA NABAVA

Publish modules to the "offcanvas" position.