Dobrodošli na web stranicu posvećenu budućim studentima rudarstva, naftnog rudarstva i geološkog inženjerstva!

gif pocetni

Raw D TRIP RACE

 RawDTripLogo

 
    

     

RGN fakultet, kao predstavnik Sveučilišta u Zagrebu, sa zadovoljstvom je sudjelovao u prošlogodišnjoj provedbi pilot projekta Raw D Trip Race. Ljetna škola je održana u Poljskoj s velikim uspjehom, te je ove godine projekt ponovno prijavljen. Kao rezultat uspješne prve ljetne škole iz ovog programa nedavno je objaljen i video prilog. https://www.youtube.com/watch?v=yzWJXy8ZLFQ&feature=youtu.be  

Odgovorna osoba/ osobe na RGNF-u

Dr.sc. Duje Smirčić; prof.dr.sc. Sibila Borojević-Šoštarić

Suradnička institucija/ institucije AGH University of Science and Technology, Krakow; Montanuniversität Leoben; National Technical University of Athens; University of Miskolc; Technical University of Kosice; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Technische Universität Bergakademie Freiberg

Odgovorna osoba/ osobe na suradničkoj instituciji

Radosław Pomykała, AGH University; Imre Gombkötő, EIT Raw Materials

Dodatne informacije

http://www.rawd-trip.agh.edu.pl/

 


 

 

 

 

Inženjersko-minerski angažman RGN fakulteta prilikom skidanja sjevernog tornja Zagrebačke Katedrale

20200419 1

Izvor: MORH


U zahtjevnom projektu skidanja sjevernog, u potresu oštećenog tornja Zagrebačke katedrale sudjelovao je i Rudarsko-geološko-naftni fakultet koji znanstveno, nastavno i stručno izučava gospodarska miniranja. Djelatnici Zavoda za rudarstvo i geotehniku, izv.prof. dr.sc. Mario Dobrilović i doc.dr sc. Vječislav Bohanek, uz pomoć svih koji se  bave eksplozivima na Zavodu, te savjetima profesora Zvonimira Estera osmislili su rješenje minerskog djela projekta. Pomoću malih, precizno pozicioniranih punjenja bilo je potrebno odvojiti spojne olovne klinove tornja s njegovim oštećenim nosivim vijencem a koncentriranim punjenjem bilo je potrebno presjeći čelično uže kuglastog utega tornja. Zahvat je izveden između 73 i 74 reda gradivih kamenih elemenata na visini od 92 m. U bliskoj suradnji s pripadnicima Inženjerijske pukovnije, koji su i izveli miniranje, pukovnikom Carom, nadnarednikom Marjanovićem i narednikom Vulakovićem, projektna rješenja su potvrđena probnim miniranjima i uspješno izvedena neposredno prije podizanja tornja dizalicom. Izuzetno smo ponosni na sudjelovanje naše rudarske struke u pothvatu izvedenom na našoj katedrali. Katedrala osim što je najviša građevina u Hrvatskoj, puno je  više od građevine. Ona  je naše religijsko, kulturološko, duhovno i arhitektonsko nasljeđe. Zahvaljujemo se stoga, Odboru Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale, mons. Ivanu Hrenu, kanoniku kustosu i  glavnom inženjeru obnove Katedrale Damiru Foretiću na povjerenju. Velika hvala svim pripadnicima Hrvatske vojske i kolegama s Vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman na suradnji. I najveća hvala dragom Bogu i svetoj Barbari što su nas čuvali i omogućili uspješnu izvedbu ovoga poduhvata. Sretno !


2 MORH

Izvor: MORH


3 MORH

Izvor: MORH


4 Tomo Capan

Izvor: Tomo Capan


 20200420 2

MEĐUNARODNA ŠKOLA RUDARSTVA DIM ESEE DOBILA OZNAKU ''SUCCESS STORY'' OD EIT RAWMATERIALS KONZORCIJA

Međunarodna škola rudarstva u Dubrovniku, koja se u sklopu projekta DIM ESEE održava od 2016. godine, odabrana je kao primjer uspješne priče – success story – od strane EIT RawMaterials. Petodnevna škola, koja se održava svakog listopada u dubrovačkom Inter-University Centru, prepoznata je kao jedinstveni program koji okuplja doktorande, istraživače i stručnjake iz sektora mineralnih sirovina sa područja istočne i jugoistočne Europe. Sudionici raspravljaju o izazovima i prilikama u rudarstvu i kružnoj ekonomiji, uz interaktivni i praktični rad. EIT RawMaterials konzorcij ocijenio je da DIM ESEE škola doprinosi prijenosu znanja od renomiranih stručnjaka prema sudionicima, koji uče o ekološkim, poduzetničkim i socijalnim aspektima rudarstva, ali i boljem prihvaćanju i razumijevanju mineralnih sirovina i njihovog ekonomskog potencijala od strane lokalnih zajednica i šireg društva. DIM ESEE program dosada je pohađalo više od 180 sudionika iz 20 zemalja, uključujući i predstavnike tvrtki poput Austin Powder International, Stonex, Cemex Hrvatska, Termit d.d., Wolfram Bergbau und Hütten AG, Holcim Hrvatska, Dundee Precious Metals, Colas Északkő Kft, Ekonex d.o.o., Kamen Psunj d.o.o., Velički kamen d.o.o. i drugih. Godišnje oko pedeset tvrtki iz sektora mineralnih sirovina sudjeluje i u evaluiranju tema predviđenih za najnovije izdanje Škole.

Cijeli članak o školi možete pročitati na poveznici: https://eitrawmaterials.eu/dim-esee-school-transfers-international-expertise-and-increases-social-acceptance-of-the-raw-materials-sector/.

Više o dosadašnjim izdanjima škole kao i o predstojećem izdanju pronađite na službenoj stranici DIM škole.


20200604 1

Osvrt na potres u Zagrebu 2020. godine. Autor teksta je prof. dr. sc. Bruno Tomljenović

U nedjelju, 22. ožujka, u 6 sati i 24 minute po lokalnom vremenu, područje Zagreba uzdrmao je snažan potres magnitude 5.5 prema Richteru, sa žarištem na dubini oko 10 km koji je preliminarno ocijenjen intenzitetom VII. stupnja MCS ljestvice u epicentralnom području Markuševca i Čučerja. Potres se osjetio diljem Hrvatske, u Sloveniji i u Bosni i Hercegovini. Nažalost, uz veliku materijalnu štetu na građevinama u epicentralnom području i naročito u središnjoj, staroj jezgri Zagreba, urušavanjem dijela zgrade u Đorđićevoj ulici teško je ozlijeđena 15-godišnja djevojčica, koja je naredni dan preminula u Klajićevoj bolnici.

20200328 1

Karta podrhtavanja tla na površini za vrijeme potresa u Zagrebu (22/3/2020; 6:24 min) izraženo vrijednostima horizontalnih vršnih ubrzanja tla u postocima gravitacijskom ubrzanja (g = 9,81 ms-2). Izvor: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us70008dx7/map


Ubrzo nakon glavnog potresa, u 7 sati i 1 minutu uslijedio je još jedan jaki potres magnitude 5.0 po Richteru, zasad najjači u seriji od preko 200 naknadnih, slabijih potresa koji su zabilježeni u proteklih pet dana nakon glavnog potresa.

20200328 2

Karta epicentara potresa u zagrebačkom području u razdoblju 22.03.2020. do 26.03.2020. Izvor:
http://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba/o_zagrebackom_potresu_2020

20200328 3Potresi magnituda većih ili jednakih 1.3 u epicentralnom području Zagrebačkog potresa. Slika prikazuje lokalne magnitude u vremenu od 22.03. u 06:24 do 26.03. u 00:00. Izvor: http://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba/o_zagrebackom_potresu_2020


Seizmološka služba Geofizičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (http://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba/o_zagrebackom_potresu_2020) i seizmološke agencije diljem svijeta promptno su obavijestile javnost o glavnom potresu te i nakon toga kontinuirano izvještavaju o naknadnim potresima, prikazujući relevantne seizmološke i seizmotektonske podatke koji opisuju njihova nastupna vremena, jačinu, lokacije žarišta i epicentara te ostale relevantne parametre i informacije koje opisuju ovu potresnu seriju.
Na temelju podataka žarišnog mehanizma glavnog potresa koji je objavila Seizmološka služba i žarišnih mehanizama koje su objavile seizmološke agencije i instituti u Europi i SAD-u, razvidno je da je ovaj potres nastao oslobađanjem kompresijske napetosti (naprezanja) u stijenama u jezgri Medvednice, s glavnom kompresijskom osi pružanja SSZ-JJI i uz pomak po reversnom rasjedu pružanja ISI-ZJZ.

20200328 4

Žarišni mehanizam potresa od 22. ožujka 2020. u 6 sati i 24 minute na kojem su prikazane orijentacije dviju ravnina plavim i crvenim tragovima, od kojih je jedna seizmogeni izvor ovog potresa. Prvi kompresijski nailasci P-vala označeni su crvenim križićima, a prvi tenzijski nailasci crnim kružićima. Os najvećeg tektonskog tlaka (P-os, crni kvadratić) je horizontalna s pružanjem SSZ-JJI, dok je os najmanjeg tlaka (T-os, bijeli kvadratić) vertikalna. Izvor:
http://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba/o_zagrebackom_potresu_2020?@=1lq0o#news_97581


 20200328 5

 Žarišni mehanizmi potresa od 22. ožujka 2020. u 6 sati i 24 minute iz različitih izvora: USGS – United States Geological Survey, INGV – Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, OCA – Observatoire de la Côte d’Azur, GFZ – GeoForschungsZentrum Potsdam.


Usporedbom seizmoloških podataka o glavnom potresu (lokaciji žarišta i orijentaciji dviju nodalnih ravnina na žarišnom mehanizmu od kojih jedna predstavlja potresni izvor) i podataka o geološkoj građi Medvednice, moguće je zasad tek pretpostaviti da je seizmogeni, potresni izvor za glavni, a moguće i za niz naknadnih potresa, reversni rasjed, odnosno reversni rasjedi koji pripadaju seizmogenoj zoni Sjevernog rubnog medvedničkog rasjeda. Površinski prepoznatljiv rasjed ove seizmogene zone, koji se pruža duž sjevernog ruba Medvednice, zabilježen je geološkim kartiranjem i interpretacijom refleksijskih seizmičkih profila, s nagibom od površine prema JJI pod središnji dio Medvednice.
Seizmogena zona Sjevernog medvedničkog rasjeda najvjerojatnije je bila i uzročnik brojnih slabijih i jačih potresa u periodu od zadnjeg katastrofalnog Zagrebačkog potresa 1880. pa do potresa 22. ožujka 2020. godine.
S obzirom na duljinu ove seizmogene zone po pružanju (oko 20 km) i dubinu do koje doseže pod površinom (oko 12 km) seizmogeni potencijal ove zone, odnosno maksimalno očekivane magnitude potresa koje može prouzročiti, procjenjuju se na oko 6.5 po Richteru.

20200328 6

Lijevo: Seizmotektonski profil kroz Medvednicu i seizmogenu zonu Sjevernog rubnog medvedničkog rasjeda na kojem su projicirana žarišta potresa zabilježenih u periodu 1970 – 2016. godine, u zoni oko ravnine profila širine 10 km. Desno: Tragovi dvaju glavnih seizmogenih rasjeda na području Medvednice pretpostavljenih na temelju geoloških i geofizičkih istraživanja. Autori: B. Tomljenović & M. Herak (2016).


U zagrebačkom i širem okolnom području potresi jakosti 5 i više po Richteru od ranije su poznati i nisu rijetke pojave, o čemu saznajemo iz arhivskih zapisa koji svjedoče o potresnoj aktivnosti u vremenu prije uspostave seizmoloških službi i instrumentalnog mjerenja seizmičke aktivnosti (u Zagrebu je seizmološku postaju uspostavio Mohorovičić 1905. godine).
Jačinu potresa koji su zabilježeni u predinstrumentalno vrijeme seizmolozi procjenjuju s obzirom na njihove učinke na ljude, građevine i zemljinu površinu, onako kako ih opisuju arhivski zapisi, pa stoga tako procijenjene magnitude potresa nisu jednako precizne kao one izračunate na temelju instrumentalnog mjerenja i analize seizmograma.
Bez obzira na to, ostaje činjenica da se potresi magnitude 5 i više po Richteru u zagrebačkom i širem okolnom području mogu očekivati i u budućnosti te da je stoga nužno kontinuirano, i s najvećom mogućom preciznošću, bilježiti njihove pojave, analizirati potencijalne aktivne rasjede radi procjene njihova seizmogenog potencijala, i dakako, što je i najvažnije, adekvatno birati lokacije građenja i graditi građevine koje mogu izdržati potrese čija jakost premašuje magnitude 6.5 po Richteru.

20200328 7

Epicentri povijesno i instrumentalno zabilježenih potresa s procijenjenim magnitudama jednakim i većim od 5.5 u regionalnom području oko Zagreba. Izvor: Europsko-mediteranski katalog potresa (EMEC), preuzeto iz Ustaszewski et al. (2014) s dopunom za Zagrebački potres 22/03/2020.


#OstaniDoma #StudentiPomazu … i RGN fakultet izrađuje vizire za zaštitu medicinskog osoblja … neizmjerno hvala svim medicinskim djelatnicima koji nesebično pomažu svima oboljelima!

20200325 3


20200325 2 


 20200325 1


HRT emisija Dobro jutro Hrvatska i obrazovna emisija Hrvatskog radija Izvan okvira bili su u posjetu RGNF-u povodom 7. međunarodnog studentskog energetskog kongresa ASEC 2020 u organizaciji studentskog ogranka SPE.ZG University of Zagreb.

IMG 4274


    • Za HRT emisiju Dobro jutro Hrvatska 02.03.2020. izjave su u ime organizatora dali predsjednik studentskog ogranka SPE student diplomskog studija naftnog rudarstva Boris Vidoš i docent Vladislav Brkić

    • Hrvatski radio 1 program je u obrazovnoj emisiji Izvan okvira 09.03.2020. također izvijestio o ASEC 2020 gdje su u razgovoru s voditeljicom emisije Ivanom Sučić razgovarali student Boris Vidoš, profesorica Daria Karasalihović-Sedlar i docent Vladislav Brkić. Emisiju poslušajte na slijedećem linku:
      https://radio.hrt.hr/ep/izvan-okvira/335636/


Javno predstavljanje istraživačkog projekta HRZZ-a – „Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihova uloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg trijasa“

20200114 2

Info dan o društveno korisnom učenju na RGN fakultetu

slika

U sklopu ESF projekta EduPolicy Lab na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu će se održati Info dan o društveno korisnom učenju. Cilj aktivnosti Info dana je informiranje predstavnika lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) te lokalnih visokoobrazovnih ustanova o ‎konceptu društveno korisnog učenja te mogućnostima uspostave takvih programa. U sklopu Info dana bit će predstavljeni primjeri dobre prakse s ciljem ‎međusobnog povezivanja i pokretanja novih programa društveno korisnog učenja. Gosti-predavači bit će uspješni pojedinci iz civilnog društva i akademske zajednice koji će podijeliti svoja iskustva rada na projektima za opće dobro. Po završetku događanja naši gosti rado će odgovoriti na sva pitanja publike, stoga svakako pripremite svoje upite.

VRIJEME: 30. siječnja 2020 od 10h. Pozivnicu preuzmite na poveznici ovdje.

MJESTO: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, prizemlje, prostorija VP02.

PROGRAM: Program pogledajte na poveznici ovdje.

PRIJAVA: Sudjelovanje je besplatno uz obveznu prethodnu prijavu do 29. siječnja 2020. godine na poveznici ovdje.

MIDAS donirao akademsku licencu RGN fakultetu

20200109 4

Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, RGN-fakultet, Zagreb

MIDAS Information Technology Co., Ltd. (MIDAS IT) iz Koreje donirao je RGN fakultetu 30 akademskih licenci GTS NX geotehničkog softvera.

Tijekom održavanja geotehničkog seminara pod nazivom „MIDAS – 3D Numerical Modeling of the Excavation and Deep Foundation in Seismic Region“ na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 3. prosinca 2019. godine tvrtka MIDAS IT donirala je 30 akademskih licenci softvera fakultetu. Organizatori seminara bili su Rudarsko-geološki-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geotehnički studio d.o.o. iz Zagreba, GEOENG & Co.d.o.o. iz Ljubljane  i tvrtka MIDAS information Technology Co.,Ltd. (slika 1). 

Višestruke nagrade na sajmovima inovacija bivšoj studentici RGNF-a Galli Uroić mag. ing. min. i njenom mentoru doc. dr. sc. Želimiru Veinoviću

 uroić

Objavili smo Vodič o pokretanju programa društveno korisnog učenja!

20191206 1

Sudionici projekta EDUpolicy LAB volontiraju u IRO-u!

20191206 2

Četvrto izdanje Međunarodne jesenske škole rudarstva DIM ESEE održano u Dubrovniku 14. – 19. listopada 2019.

20191029 1


Od 14. do 19. listopada u Inter-University Centru u Dubrovniku održavalo se četvrto izdanje Međunarodne jesenske škole rudarstva (Dubrovnik International ESEE Mining school), pod temom Small mining sites – Innovation in mining. Riječ je o obrazovnom projektu financiranom od strane Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology, EIT) kroz program KIC Raw Materials. Projektni konzorcij sastavljen je od osam visokoobrazovnih i istraživačkih institucija s područja istočne i jugoistočne Europe, s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao vodećim partnerom. Ovogodišnje izdanje okupilo je 43 studenata, doktoranada i inženjera iz 10 različitih zemalja (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Finska, Mađarska, Kosovo, Poljska, Srbija, Slovačka i Ukrajina) te 16 predavača iz 9 različitih institucija iz sektora mineralnih sirovina.
U sklopu ovogodišnje teme, sudionici su slušali i raspravljali o budućnosti i inovacijskom potencijalu za ležišta male i srednje veličine, trenutno prevladavajuća u rudarskoj industriji istočne i jugoistočne Europe, baveći se temama kao što su budućnost rudarskog sektora u EU, inovacije u rudarstvu, EU zakonodavstvo i rudarenje u urbanim područjima, inovacija i optimizacija u eksploataciji te fokus na cementnu industriju. Školu su otvorili prof. dr.sc. Kristijan Posavec, dekan, i izv.prof.dr.sc. Sibila Borojević Šoštarić, projektna koordinatorica. U prvome danu nekoliko gostujućih predavača održalo je kraća izlaganja o budućnosti europskog sektora mineralnih sirovina, budućnosti industrijskih minerala i europske industrije bakra, a održan je i stručni okrugli stol na temu inovacija u rudarstvu. Osim predavanja, na školi je bilo i praktičnih zadataka poput izrade rješenja za studije slučaja na kojima su sudionici radili tijekom tjedna u grupama, kao i nekoliko društvenih aktivnosti.

Više o projektu: DIM ESEE službena stranica i LinkedIn.


Dvostruka srebrna medalja za inovacije donedavnoj studentici Galli Uroić, mag. ing. min.

DSC 0251

Donedavna studentica RGN fakulteta, Galla Uroić, mag.ing.min., dobitnica je srebrne medalje na 17. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2019, u Zagrebu i srebrne medalje na International Warsaw Invention Show (IWIS), Međunarodnoj izložbi inovacija u Varšavi, za inovaciju pod naslovom: Unaprjeđenje numeričkog modela proračuna termičko-hidro-mehaničkih efekata na stijeni odlagališta iskorištenog nuklearnog goriva. Inovacijom se značajno poboljšava numeričko modeliranje termičko-hidro-mehaničkih svojstava odlagališta istrošenog nuklearnog goriva i određivanje kvalitativnih karakteristika i funkcionalnosti odlagališta. Dokaz da su model i koncept odlagališta unutar potrebnih parametara, s gledišta zadržavanja radionuklida, u osnovi dokazuje funkcionalnost koncepta, koji je jedan od najvažnijih dijelova razvoja studije sigurnosti i demonstriranja sigurnosti odlagališta dionicima.


Srebrna medalja na „International Warsaw Invention Show (IWIS)“
Srebrna medalja na „17. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2019, u Zagrebu“

International Warsaw Invention Show (IWIS)
17. međunarodna izložba inovacija ARCA 2019


OPTIČKA MINERALOGIJA, ODREĐIVANJE MINERALA POLARIZACIJSKIM MIKROSKOPOM

20190924 2

EUROPSKI DANI MINERALA

EMD New Logo 2.png

Suradnja INA grupe s fakultetom-FEMP projekt

20190912 1

Studenti RGNF-a dobili 4 dodatna ECTS boda za društveno korisno učenje

Tematska nacionalna radionica projekta RESEERVE

MineHeritage projekt

20190723 2

350. godina povijesti Sveučilišta u Zagrebu

 350 logo

Sveučilište u Zagrebu, utemeljeno u drugoj polovici 17. stoljeća, najstarije je sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i među najstarijim sveučilištima u Europi.

Prof. dr. sc. Ivan Sondi dobitnik je „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. godinu.

20190710 1U Hrvatskome saboru je u srijedu 3. srpnja 2019. održana svečana dodjela „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. godinu. Godišnjom Nagradom u kategoriji znanstveni i stručni rad nagrađeni su prof. dr. sc. Ivan Sondi, Rudarsko-geološko naftni fakultet i izv. prof. dr. sc. Damir Eljuga, Poliklinika Eljuga.
Dobitnicima nagrada obratili su se izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednica Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ Vesna Bedeković, izaslanik predsjednika hrvatske Vlade akademik Zvonko Kusić i pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja Ivana Franić. Nagrade je u ime Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ uručila predsjednica Odbora Vesna Bedeković, a u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivana Franić, pomoćnica ministrice. Odluku o dodjeli „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. godinu donio je Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ koji je imenovao Hrvatski sabor.


slika 2

Projektni sastanak ESEE Education Initiative WP3 – RawD Trip

RawDTripLogo

17. i 18.6. u Krakovu je održan sastanak radne skupine ESEE edukacijskog projekta.

Raw D TRIP RACE

RawDTripLogo

Cilj RawD Trip ljetne škole je spojiti mlade ljude I stručnjake iz polja rudarstva. Ljetna škola omogućuje studentima jedinstvenu priliku upoznavanja s različitim elementima vrijednosti Raw Material niza (od rudarenja preko obrade I proizvoda do reciklaže).

PETROLEUM ENGINEERING SUMMER SCHOOL - IUC DUBROVNIK CROATIA

20190608 01

PETROLEUM ENGINEERING SUMMER SCHOOL - IUC DUBROVNIK CROATIA

June, 10th - 14th & 17th - 21st 2019

20190608 02 20190608 03
Download as PDF Download as PDF

Akademiku Goranu Durnu dodijeljena nagrada grada Zagreba

zF2UPExQ1

U Staroj gradskoj vijećnici 31.5.2019. održana je svečanost dodjele javnih priznanja za osobite uspjehe, ostvarenja i zasluge u radu. Dodijeljene su Nagrade Grada Zagreba, Nagrada Zagrepčanka godine i Povelja počasnom građaninu Grada Zagreba. Među nagrađenima bio je i akademik Goran Durn, redoviti profesor u trajnom zvanju na RGNF-u. U obrazloženju nagrade piše:

Studentski ogranak SPE-a dobitnik nagrade

SCEA SPE

Konferencija ''Budućnost mineralnih sirovina u visokom obrazovanju istočne i jugoistočne Europe'' 2. i 3. listopada 2019. u Zagrebu!

RMUD

Održan Kick off meeting projekta MineHeritage: Historical Mining – Tracing and Learning From Ancient Materials and Mining Technology

20190304 7

19. veljače održan je prvi sastanak edukacijskog projekta koji financira Europski institut za inovacije i tehnologije u sklopu KIC Raw Materials.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.