VIRTULAB- Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine

20190619 2

Naziv projekta:
„VIRTULAB- Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine“ broj: KK.01.1.1.02.0022

Nositelj projekta:

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partneri:

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Izvor financiranja projekta:

Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.
Europski strukturni i investicijski fondovi

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Posredničko tijelo razine 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Kratki opis projekta:
Projekt Virtulab – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine uspostavit će virtualni istraživački centar integracijom i opremanjem 15 postojećih laboratorija na 5 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu iz sektora neenergetskih primarnih i sekundarnih sirovina (eng. Raw Materials). Projekt Virtulab usklađen je s glavnim idejama EIT KIC Raw materials konzorcija, u kojem Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao pridruženi partner. Virtu-laboratoriji se bave istraživanjem, eksploatacijom, oplemenjivanjem, proizvodnim procesima i zamjenskim materijalima i sirovinama. Projekt je planiran je kao centralna interdisciplinarna podrška industrijskim partnerima iz sektora rudarstva, geologije, geološkog i geotehničkog inženjerstva, kemijskog inženjerstva, metalurgije i prehrambene tehnologije.
Uspostava virtualnog istraživačkog centra za primarne i sekundarne sirovine ojačat će znanstveno-istraživački rad na fakultetima i podići kvalitetu izvođenja nastave, omogućit ravnopravno sudjelovanje u EIT Raw materials konzorciju, a istovremeno će stvoriti prostor za komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja i praktičnu primjenu inovacija u gospodarstvu.
Važan aspekt ispitivanja koja će se provoditi u okviru VIRTULAB-a odnosi se na mogućnost praktične primjene rezultata istraživanja o:

 • recikliranju i ponovnoj uporabi sirovina za potrebe gospodarstva,
 • poboljšanju iskoristivosti ne-energetskih sirovina,
 • optimizaciji i povećanju kvalitete i oporabe materijala, i
 • smanjenju uporabe energije.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju dostupnosti i iskorištenosti primarnih i sekundarnih sirovina u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, te stvoriti pozitivni utjecaj na okoliš i gospodarstvo.
Posebni cilj projekta je poboljšati nastavne i znanstveno istraživačke kapacitete pet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u sektoru primarnih i sekundarnih sirovina osnivanjem Integriranog laboratorija za primarne i sekundarne sirovine s ciljem dostizanja EU i svjetskih standarda s praktičnom primjenom u gospodarstvu.
Očekivani rezultati projekta su:

 • Uspostavljen VIRTULAB- Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine;
 • Povezani i međusobno integrirani laboratoriji pet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kroz organizacijsku reformu;
 • Povećan broj znanstveno-istraživačkih radova;
 • Poboljšana kvaliteta nastave;
 • Ojačane kompetencije studenata i povećana njihova zapošljivost;
 • Povećan broj zaposlenih u gospodarskom sektoru u promatranom ekonomskom vijeku projekta;
 • Ostvareno najmanje pet patenata godišnje, te
 • Povećano sudjelovanje u projektima financiranim iz EU sredstava.

 

Ukupni troškovi projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta je 14.186.222,23 HRK
EU sufinancira iznos od 11.499.539,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
1.11.2018. – 10.7.2021. 

Kontakt osobe za više informacija:
izv.prof.dr.sc. Sibila Borojević Šoštarić, voditeljica Projekta
Kontakt e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.