INTERNACIONALIZACIJA RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNOG FAKULTETA [INTERRGN], UP.03.1.1.02.0009

20190118 1

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Naziv projekta:

Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta [InterRGN], broj: UP.03.1.1.02.0009

Nositelj projekta: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partner: Institut za razvoj obrazovanja, Trg Nikole Zrinskog 9, Zagreb

 

Izvor financiranja projekta:

Europski socijalni fond (European Social Fund) u sklopu Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020.

Europski strukturni i investicijski fondovi

 

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Posredničko tijelo razine 2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (DEFCO)

 

Kratki opis projekta:

Na temelju analiza provedenih u sklopu projekta Target (2015. - 2017.), RGNF je prepoznao dva problema čijim bi se rješavanjem značajno poboljšala međunarodna vidljivost i prepoznatljivost RGNF-a i programa koji pruža budućim studentima: 1. nemogućnost pohađanja programa na engleskom jeziku, što izravno utječe na dolaznu mobilnost studenata; 2. nedovoljna međunarodna prepoznatljivost RGNF-a i programa koje on nudi, ali i samih nastavnika, što za posljedicu ima premalu dolaznu/odlaznu kratkoročnu i dugoročnu mobilnost studenata i nastavnika. Potrebu za internacionalizacijom RGNF je istaknuo i kao jedan od bitnih ciljeva u Strategiji razvoja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za razdoblje 2017. - 2021. (opći cilj 1; specifični cilj 1, podcilj 1.1.).

Na RGNF-u, provedba projekta internacionalizacije planirana je kroz tri vrste aktivnosti

  1. razvoj novog diplomskog studija naftnog rudarstva na engleskom jeziku;
  2. prevođenje na engleski jezik i izvođenje 27 kolegija na ostalim diplomskim studijima;
  3. sudjelovanje na 5 sajmova visokog obrazovanja u Europi sa svrhom promocije novog studijskog programa i kolegija na engleskom jeziku.

U pripremi i realizaciji projekta sudjelovat će svi članovi Vijeća studija naftnog rudarstva, nositelji kolegija na ostalim diplomskim studijima koji su se prijavili za sudjelovanje na projektu te osoba zaposlena u Uredu za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte.  U slučaju diplomskog studija naftnog rudarstva, u realizaciju projekta kroz anketu (interes za novim studijskim programom) te promotivne aktivnosti uključit će se i studenti preddiplomskih i diplomskih studija.

Ovakav projekt imao bi dugoročan utjecaj na međunarodnu prepoznatljivost kako diplomskog studija naftnog rudarstva tako i RGNF-a u cjelini.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt ima tri cilja:

 • doprinijeti internacionalizaciji studijskih programa RGNF-a;
 • ojačati kompetencije nastavnika i studenata diplomskih studija RGNF-a;
 • povećati postotak dolazne mobilnosti studenata i doprinijeti međunarodnoj prepoznatljivosti RGNF-a kroz sudjelovanje na relevantnim sajmovima visokog obrazovanja.

Očekivani rezultati projekta:

 • Akreditacija i izvođenje novog studijskog programa naftnog rudarstva.

Hrvatski studenti sa završenim diplomskim studijem na engleskom jeziku u konačnici će biti konkurentniji na tržištu rada, a  nužno će se povećati i dolazna mobilnost studenata.

 • Izvođenje 27 kolegija na engleskom jeziku.

Postojeći kolegiji bit će prevedeni na engleski jezik te će se izvoditi već tijekom provedbe projekta. Materijali pripremljeni tijekom provedbe projekta osigurat će nesmetano izvođenje kolegija i po završetku projekta. Aktivnosti usavršavanja engleskog jezika za nastavnike ojačat će njihove kapacitete te dugoročno utjecati na kvalitetu rada sa stranim studentima.

 • Sudjelovanje na pet sajmova visokog obrazovanja.

Sudjelovanjem na 5 sajmova visokog obrazovanja, predstavnici RGNF-a imat će priliku uspostaviti međunarodnu suradnje s drugim visokim učilištima u svrhu razmjene studenata i nastavnog osoblja, novih zajedničkih studijskih programa ili zajedničkih projektnih i istraživačkih suradnji.

 • Nabavljena oprema.

Nabavljena računala unaprijedit će proces izvođenja nastave kroz primjenu novih tehnologija.

 • Nastavak suradnje s IRO-om.

 Suradnja na ovom projektu svojevrsni je pokazatelj održivosti rezultata TARGET na temelju kojih RGNF nastavlja uspješnu suradnju s partnerima iz IRO-a.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

1.775.648,19 HRK.
Projekt je u potpunosti financiran od strane EU.

 

Razdoblje provedbe projekta:

12.10.2018. – 23.10.2021. (36 mjeseci)

 

Kontakt osobe za više informacija:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., prodekan za nastavu i studente (voditelj projekta)
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ured za međunarodnu suradnju i projekte (projektna asistentica)