Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu STATISTICS & PROBABILITY LETTERS

Sadržaj: Često je u primjenama (npr. osiguranju, seizmologiji), potrebno znati granično ponašanje ekstrema slučajnog broja slučajnih varijabli gdje je taj slučajan broj određen nekim procesom obnavljanja. U ovom radu, koristeći ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta je objavio rad u časopisu Optics Letters

Sadržaj: U radu se opisuju najnoviji rezultati naših istraživanaj na području XUV lasera. Laserski medij dobijen je kapilarnim izbojem, a po prvi puta je opažena laserska emisija H-alfa linije kisika VIII.   Puna ...

vidi više

Pilot projekt ljetne prakse za studij Rudarstva RGNF-a u suradnji s Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom Sveučilišta u Tuzli

Najbolji studenti preddiplomskog studija Rudarstva RGNF-a boravili su u razdoblju od 12 – 17 srpnja u posjeti Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom Sveučilišta u Tuzli. Svrha posjeta je pilotiranje modela stručne prakse za ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu FACIES

Sadržaj: U radu se analizira smjer vjetra koji je tijekom pleistocena pokretao pješčane dine i pokrove na području srednjodalmatinskih otoka, kao dijela širokog kopna u razdobljima oledbe. Različit smjer dominantnog vjetra na ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES

Sadržaj: U radu se prikazuju rezultati metoda ispitivanja „in situ“ deformabilnosti stijenske mase, metode ispitivanja primjenom velikog tlačnog jastuka (engl. Large Flat Jack) i metode ispitivanja primjenom opterećenja pločom ...

vidi više

Znanstvenica s RGN fakulteta postala koordinator za Hrvatsku projekta COST ACTION ES1407 ...

Znanstvenica s RGN fakulteta postala koordinator za Hrvatsku projekta COST ACTION ES1407 European network for innovative recovery strategies of rare earth and other critical metals from electric and electronic waste ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA

Sadržaj: Hilbertovi C*-moduli generaliziraju Hilbertove prostore dopuštajući unutrašnjem produktu da poprima vrijednosti u proizvoljnoj C*-algebri. U radu se proučavaju tri koncepta ortogonalnosti u Hilbertovim C*-modulima. To su ...

vidi više

12.10.2015. 3. DAN KARIJERA NA RGNF-U

Studenti! Ne propustite priliku upoznati potencijalne poslodavce, institucije i programe mobilnosti koji će se predstaviti na štandovima u atriju. Ponesite životopis!

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH

Sadržaj: Unatoč niskoj korozijskoj otpornosti ugljični čelik je najznačajniji konstrukcijski materijal u procesima pridobivanja nafte i plina. Iz ekonomskih razloga, ali i jednostavnosti primjene, najčešća metoda zaštite ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu ANNALS OF FUNCTIONAL ANALYSIS

Sadržaj: U normiranom prostoru pojam ortogonalnosti može se uvesti na razne načine. Jedan od najčešće proučavanih tipova ortogonalnosti je Birkhoff-Jamesova ortogonalnost. U radu se proučava jaka verzija Birkhoff-Jamesove ...

vidi više

Sažetak opažanja pomrčine Sunca od 20.3.2015., zajedno sa kratkim filmićem toka pomrčine.

Sadržaj: Na web stranicama RGN-a, pod kategorijom Light Pollution Observatory stavljen je sažetak opažanja pomrčine Sunca od 20.3.2015., zajedno sa kratkim filmićem toka pomrčine. Autor: Indramani Sharma. Pogledajte ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGICAL QUARTERLY

Sadržaj: Rad prezentira rezultate kvantitativne morfometrijske analize na području Medvednice uz identifikaciju tektonski recentno aktivnih područja pomoću proračuna morfometrijskih parametara hipsometrijskih krivulja i integrala, ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY

Sadržaj: U ovom radu istraživano je podrijetlo, geneza i    izmjene miocenskih tufitičnih slojeva sačuvanih unutar jezerskih sedimenata sinjskog bazena. Utvrđeni sastav izvorišnog materijala ukazuje na vulkan(e) ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION

Sadržaj: Rudarski otpad predstavlja veliki problem za okoliš osobito ukoliko nije pravilno odložen. U ovom radu istraživan je utjecaj jalovinskog mulja rudnika Kombat u Namibiji na poljoprivredna tla koja okružuju jalovinski nasip. ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGIA CROATICA

Sadržaj: Rad donosi detaljan opis dijagenetskih promjena u evaporitnim stijenama iz bušotina na Kosovu polju, Hrvatska. Promjene u evaporitima odvijale su se tijekom: (i) rane dijageneze, < 50°C (kristalizacija halita, redukcija ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

Sadržaj: Tijekom 2003.-2006. godine načinjeno je probno utiskivanje vode i ugljik (IV) oksida u dio pješčenjačkih ležišta polja Ivanić, gornjomiocenske starosti. Iscrpak je uvećan za 4440 m3 nafte te 2,26 x 106 m3 plina. Zbog ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Sadržaj: U članku je analizirana točnost i primjenjivost nekoliko teorijskih procedura određivanja učinka dozera, usporedbom računskih rezultata i terenski mjerenih podataka. Usporedba uključuje brzinu kretanja dozera te volumen ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu LITHOS

Sadržaj: Novi geokronološki i petrokemijski podatci iz ovog rada prvi su izravan dokaz postojanja jednog jedinstvenog mezozojskog oceana između obala Europe i Afrike tijekom razdoblja trijasa i jure. Trijasko-jurski ostaci oceana ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Sadržaj: Učinkovitost linijskih kumulativnih rezača ocjenjuje se na osnovu dubine penetracije u ciljanom materijalu. S obzirom na značajan broj parametara koji utječu na dubinu reza, optimiziranje konstrukcijskih parametara ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu EARTH MOON AND PLANETS

Sadržaj: Meteorski potok Drakonida je u listopadu 2011. godine bio natprosječno aktivan. Dio Hrvatske meteorske mreže imao je vedro vrijeme i zabilježio je mnoštvo drakonida, a na osnovu triangulacije dobiveno je 95 novih orbita ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF GEODYNAMICS

Sadržaj: U radu se prikazuju rezultati analize geoloških, geomorfoloških i geofizičkih podataka koji ukazuju na aktivan kompresijski režim naprezanja u rubnom području Dinarida i Panonskog bazena, koji je prouzročio potres ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY

Sadržaj: Jedna od klasičnih nejednakosti u matematici je Karamatina nejednakost kojom je dana gornja i donja ocjena kvocijenta određenog integrala umnoška dviju pozitivnih integrabilnih funkcija i umnoška njihovih određenih ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

Sadržaj: Problem najbolje aproksimacije danog elementa normiranog prostora V pomoću elemenata potprostora W od V je jedan od osnovnih problema u teoriji aproksimacija. Najbolja aproksimacija uvijek postoji kada je V Hilbertov prostor, ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu METEORITICS & PLANETARY SCIENCE

Sadržaj: Križevački meteorit jedan je od najbolje proučenih meteorita uopće. Na njemu su primijenjene najmodernije analitičke metode koje su donijele niz novih spoznaja o meteoritima ovoga tipa (Hondriti). Prvi rezultati ovih, ...

vidi više

Oglasna ploča

Nastupno predavanje dr.sc. Luka Perković

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Nastupno predavanje dr.sc. Tomislav Veliki

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Nastupno predavanje dr.sc. Vječislav Bohanek

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Nastupno predavanje

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

UNIZG novosti

18.09.2015

CEO (Career and Entrepreneurship Opportunities) konferencija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Sarajeva organizira CEO (Career and Entrepreneurship Opportunities) konferenciju koja će se održati 7. studenog 2015. na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.

30.06.2015

Anketa o utjecaju postupaka vanjskog vrednovanja na sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi anketu o utjecaju postupaka vanjskog vrednovanja na sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj.
CiIj je ove ankete istražiti svrsihodnost reakreditacije visokih učilišta te prikupiti informacije o tome što pojam kvalitete znači dionicima u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja.

26.02.2015

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007.) donosi se

SVE NOVOSTI
Povratak na vrh