O djelatniku

Petar Hrženjak

izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak dipl. ing.

Telefon javni: 5535875

Telefon kućni: 7875

Email: petar.hrzenjak@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za rudarstvo i geotehniku

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Mehanika stijena 1 / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Mehanika stijena / Nositelj

Mehanika stijena 2 / Nositelj

Numeričke metode u geotehnici / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Numeričke metode u geotehnici / Nositelj

Životopis

Rođen je 1970. godine u Novom Virju. Osnovnu školu završio je u Ferdinandovcu, a srednju elektrotehničku školu u Đurđevcu. Diplomirao je 1996., magistrirao 2001., a doktorirao 2004. godine, sve na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Docent je na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. Osim redovnih nastavnih aktivnosti obnašao je i dužnosti: predsjednika Povjerenstva za sustav upravljanja i praćenja kvalitete laboratorija RGN fakulteta, člana Povjerenstva za upravljanje kvalitetom te člana Povjerenstva za izradu novih nastavnih planova. Trenutno obnaša dužnost voditelja Geomehaničkog laboratorija na RGN fakultetu. Od znanstvenih aktivnosti u proteklom razdoblju sudjelovao je na dva znanstvena projekta, a trenutno još sudjeluje na jednom znanstvenom projektu.
Član je Hrvatskog geotehničkog društva (HGD), Udruge hrvatskih rudarskih inženjera (UHRI), Međunarodnog društva za mehaniku stijena (International Society for Rock Mechanics, ISRM), Međunarodnog organizacijskog odbora Svjetskog rudarskog kongresa (International Organizing Committee World Mining Congress, IOC WMC). Od 2004. do 2009. godine obnašao je dužnost predsjednika Upravnog odbora UHRI-a, a od 2009. godine član je upravnog odbora Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).

Stručni interesi

Mehanika stijena
Numeričke metode

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji