Obrazac - SWOT analiza sektora mineralnih sirovina Hrvatske – radionica