Javni seminar 10. ožujka 2009.

DOKTORSKI STUDIJ

HRVOJE MEAŠKI, dipl. ing. geol.
održat će u utorak, 10. ožujka 2009., u 10 sati
 u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije pod naslovom:

“Uloga prirodnih izotopa vodika i kisika u proučavanju vodnih pojava na području Plitvičkih jezera“ Sastav povjerenstva:
-    dr. sc. Božidar Biondić, red. prof. Geotehničkog fakulteta u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
-    dr. sc. Darko Mayer, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
-    dr. sc. Andrea Bačani, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu