Javni seminar 5. lipnja 2019.

DOKTORSKI STUDIJ

Lucija Jukić, mag. ing. petrol.

održat će u srijedu, 5. lipnja 2019. u 9 sati u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Procjena pouzdanosti simulacijskog modela ležišta temeljem statističke raspodjele ulaznih parametara"

 

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Vladislav Brkić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.