Javni seminar 23. svibnja 2019.

DOKTORSKI STUDIJ

Mario Matošević, dipl. ing. geol.

održat će u četvrtak, 23. svibnja 2019. u 14 sati u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Petrografija gornjomiocenskih pješčenjaka Savske i Dravske depresije kao temelj za razumijevanje provenijencije i dijageneze najvećih ležišta nafte i plina Sjevernohrvatskog bazena"

 

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Davor Pavelić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Marijan Kovačić, prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Uroš Barudžija, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.