Javni seminar 18. travnja 2019.

DOKTORSKI STUDIJ

David Rukavina, mag. geol.

održat će u četvrtak, 18. travnja 2019. u 9 sati 
u predavaonici VS06, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Kartiranje facijesa stijena donjeg i srednjeg miocena na području istočnog dijela Dravske depresije primjenom sekvencijske stratigrafije i analize seizmičkih podataka u svrhu procjene potencijala geološkog uskladištenja CO₂"

 

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Bruno Saftić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Iva Kolenković-Močilac , doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-          dr. sc. Marko Cvetković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.