TARGET - Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije

TARGET - Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije
 • rgn fkit

  Projekt se bavi sustavom osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u sektoru rudarstva i kemijske tehnologije u Republici Hrvatskoj, usporedbama kvalifikacija stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama u RH i EU te povećanjem prepoznatljivosti tih kvalifikacija na hrvatskom i europskom tržištu rada. Ciljevi projekta su: (1) izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija u sektoru u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, (2) unaprjeđenje postojećih studijskih programa na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, te (3) unapređenje nastavničkih i studentskih kompetencija.


  Financiranje:

  EU 1  Zastava 1 Fondovi 1

  ESF 1

   

  Europski socijalni fond u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
  (Broj projekta:  HR.3.1.15-0002)

  Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Posredničko tijelo razine 2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Sredstva:

  Ukupni iznos projekta: 2.661.427,71 kn
  Bespovratna sredstva: 2.528.356,32 kn

  Trajanje projekta:

  15 mjeseci (18. lipanj 2015. – 17. rujan 2016.)

  Voditeljica projekta:

  Prof.dr.sc. Marta Mileusnić

  Nositelj projekta:

  Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 


Vidljivost- Target