Obavijest o održavanju tribine

Neobjavljeno

U petak 18. listopada 2013. u 14 sati u Vijećnici RGNF-a, održat će se tribina o preddiplomskom studiju. Naslov tribine je “Kvaliteta nastave preddiplomskog studija”.

Tematski će biti obuhvaćeni upis predmeta, opterećenje predmeta, izvođenje nastave, preduvjeti za upis i polaganje predmeta, izrada završnog rada, prelazak na diplomski studij, ISVU online anketa i dr. Molimo Vas da nam se pridružite u rješavanju problema koje smo svi mi uočili.