TEČAJ AUTOCAD

Neobjavljeno

Na inicijativu studenata diplomskog studija rudarstva, održat će se besplatan interni tečaj za korištenje programa AutoCad za studente RGN fakulteta.

Tečaj će se održati u prvoj polovici ožujka u računalnoj predavaonici P6 113, a točno vrijeme održavanja tečaja odredit će se naknadno, nakon izrade satnice za ljetni semestar.Zadnji dan prijave za tečaj je 25. veljače 2011. Svi zainteresirani studenti trebaju se prijaviti za tečaj na Studentsku referadu. Broj polaznika tečaja je ograničen.

SRETNO !

Prodekan za nastavu i studente
Doc. Gordan Bedeković