RGNF koordinirao izradu brošure za investiranje u Bosnu i Hercegovinu u sklopu projekta InvestRM

investrm fipa

 

Tijekom 2019. godine, konzorcij europskog projekta InvestRM predvođen Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom u suradnji s Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) izradio je promotivnu brošuru namijenjenu promociji najperspektivnijih ležišta antimonita, boksita, fluorita i magnezita u Bosni i Hercegovini za strane ulagače. Brošura je rezultat dvogodišnjeg rada projektnog konzorcija na razvoju aplikacije koja na jednom mjestu okuplja provjerene i relevantne informacije o 120 ležišta i pojava kritičnih mineralnih sirovina u Bosni i Hercegovini, ali i strukturirane ekonomske, pravne i socijalne podatke prema entitetima. Najperspektivnijih 14 ležišta uvršteno je u brošuru koja je besplatno dostupna za download na službenoj stranici projekta. Brošura će biti promovirana putem nacionalnih i regionalnih agencija u Bosni i Hercegovini, na nacionalnim Informativnim danima te putem registra za mineralne sirovine Zapadnog Balkana. Krajnji je cilj da brošura dođe do zainteresiranih ulagača u Zapadnoj Europi koji nemaju prilike dobiti ažurirane podatke o kompleksnoj strukturi Bosne i Hercegovine na jednom mjestu.

Ispred Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, na projektu sudjeluju izv.prof.dr.sc. Sibila Borojević-Šoštarić i doc.dr.sc. Vječislav Bohanek, a projekt je financiran od strane Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) kroz program KIC Raw Materials.

InvestRM aplikaciji možete pristupiti na linku: https://investrm.eu/app-map/

Brošutu možete besplatno preuzeti ovdje.