Nastupno predavanje: Dr. sc. Vanja Biševac - Čimbenici metamorfizma - uvod u minerologiju i petrologiju

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

 Dr. sc. Vanja Biševac

 

u utorak, 15.01.2013. godine u 10:30 sati u predavaonici P6M-101 (velika predavaonica) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

 
NASTUPNO PREDAVANJE
pod naslovom:
 
„ČIMBENICI METAMORFIZMA – UVOD U MINERALOGIJU I PETROLOGIJU“
 

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

 
  1. Prof. dr. sc. Dunja Aljinović, izvanredni profesor RGN fakulteta
  2. Prof. dr. sc. Goran Durn, redoviti profesor RGN fakulteta
  3. Dr. sc. Josip Halamić, znanstveni savjetnik HGI-a u Zagrebu
 

te nastavnika RGN fakulteta, studenata dodiplomskog studija Rudarstva i diplomskog studija geologije.