Nastupno predavanje: Dr. sc. Slobodan Miko - Ležišta gipsa i anhidrata - ležišta industrijskih minerala

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

 

Dr. sc. Slobodan Miko

u četvrtak, 17.01.2013. godine u 13:00 sati u predavaonici P6-111 Rudarsko- geološko- naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom:

„LEŽIŠTA GIPSA I ANHIDRITA – LEŽIŠTA INDUSTRIJSKIH MINERALA“

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Dunja Aljinović, izvanredni profesor RGN fakulteta
  2. Prof. dr. sc. Goran Durn, redoviti profesor RGN fakulteta
  3. Dr. sc. Josip Halamić, znanstveni savjetnik HGI-a u Zagrebu te nastavnika RGN fakulteta, studenata dodiplomskog studija Rudarstva i diplomskog studija geologije.