Udžbenik „Osnove geofizičkih istraživanja”, autora prof. dr. sc. Franje Šumanovca, upravo izlazi iz tiska u izdanju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Neobjavljeno

Udžbeniku „Osnove geofizičkih istraživanja”, autora prof. dr. sc. Franje Šumanovca, odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu pod br. 380-060/044-11-2 na sjednici održanoj 5. srpnja 2011. godine odobreno je korištenje naziva sveučilišnog udžbenika (Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis).

Knjiga je, ponajprije, namijenjena studentima preddiplomskih i diplomskih studija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, geolozima, rudarima i naftašima koji slušaju predmete: Osnove geofizičkih istraživanja 1 (pokrivenost gradiva 100 %), Osnove geofizičkih istraživanja 2 (pokrivenost 100 %), Geofizička istraživanja (pokrivenost 50 %) i Primijenjena geofizika II (pokrivenost 95 %).

Knjigu će, isto tako, moći koristiti vrlo široki raspon stručnjaka, od specijaliziranih geofizičara, preko naftnih geologa, hidrogeologa, inženjerskih geologa do geotehničara. Knjiga će im pomoći u razumijevanju temeljnih geofizičkih metoda kako bi mogli odabrati geofizičke metode za rješavanje konkretnih istraživačkih zadataka, učinkovito koristiti rezultate geofizičkih istraživanja i procjenjivati njihovu kvalitetu.

Knjiga se sastoji od šest poglavlja: Uvod, Gravimetrijska istraživanja, Magnetometrijska istraživanja, Geoelektrična istraživanja, Seizmička istraživanja i Geofizička istraživanja u bušotinama. Knjiga sadrži 356 stranica, 230 slika, većinom u boji, 1 tablicu, 164 djela navedena u popisu literature i 2 dodatka (Mjerene jedinice i Kazalo pojmova). U svim poglavljima opisani su mjerni instrumenti, njihove najvažnije grupe, osnovni fizikalni principi pojedine metode s izvodima temeljnih formula, obrada podataka te geofizička i geološka interpretacija, potkrijepljena većinom primjerima vlastitih istraživanja ili istraživanja izvedenih u Hrvatskoj. Prikazani su i rezultati i primjeri istraživanja izvedeni u okviru istraživanja ležišta nafte i plina u Hrvatskoj (dopuštenjem INA-Naftaplina).

Na hrvatskom jeziku u zadnjih 10 godina (izvor katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice) u području geofizičkih istraživanja objavljeno je samo jedno djelo. Godine 2007. objavljen je sveučilišni udžbenik „Geofizička istraživanja podzemnih voda”, istog autora, koje obrađuje problem geofizičkih istraživanja u okviru uskog segmenta geoznanosti, hidrogeoloških i inženjerskogeoloških istraživanja. Ovo djelo tretira problem geofizičkih istraživanja u znatno širem području koje uključuje istraživanja nafte i plina, istraživanja okoliša, čvrstih mineralnih sirovina i građevinskih materijala te vrlo dubokih istraživanja Zemljine kore i gornjeg plašta u okviru seizmologije. Dijelovi gradiva, posebno potpoglavlja o električnoj tomografiji i seizmičkih atributima, čak se vrlo teško mogu naći obrađeni u literaturi na engleskom jeziku.

Sadržaj udžbenika.

Objavljivanje knjige pomogli su:

grb hr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Republike Hrvatske

logo INA

INA-Industrija nafte, d.d.

hr vode

Hrvatske vode, Zagreb

HGI

Hrvatski geološki institut

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju